Friskt hav och ren kust

Plast i haven är ett akut problem som vi måste göra något åt om vi inte vill ha mer plast än fisk i haven på sikt. Det marina avfallet får konsekvenser på både kort och lång sikt för människor och djurliv. Genom samarbetet med Städa Sverige engagerar vi årligen hundratals ungdomar och ledare i lokala idrottsföreningar i kuststädningsprojekt som gynnar vår miljö.

”Det var flera som reagerade på hur farligt mycket av skräpet var för alla djur och det kändes som att de flesta fick sig en tankeställare att alltid slänga sitt skräp i papperskorgar eller dylikt.”

Varje år bidrar vi till från flera ton plast, cigarettfimpar och annat marint avfall avlägsnas från Bohuskusten genom vårt samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige. Över hundra ungdomar och ledare från idrottsföreningar i bland annat Strömstad, Uddevalla och Kungälv rekryteras årligen till de lokala strandstädningsaktiviteterna. Deltagarna förses med utbildning i nedskräpningens konsekvenser för människor, djur och natur samt utrustning i form av handskar, reflexvästar och avfallspåsar.

”Trevligt att komma till stranden nu efteråt och inte finna plast, fimpar och snus överallt. Alla blir glada om en går eller badar.”

Föreningarna får en liten ekonomisk ersättning som tack för sin insats. Denna kan användas till att finansiera cuper, kläder, läger eller annat som föreningen är i behov av.