Bolagets hjärta - mission, vision och affärsidé

Tillsammans med våra kunder, som också är våra ägare, våra samarbetspartners och andra samhällsaktörer skapar vi genom vårt samhällsengagemang, vår kunskap, lokala förankring samt unika kombination av bank- och försäkringstjänster trygghet och möjligheter för dig som bor och verkar i vår del av Skåne.

Mission

Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter samt driver på hållbar utveckling i vår del av Skåne.

Vision

Ledande på försäkring och sparande i vår del av Skåne.

Affärsidé

Ägda av våra kunder och med lokal närvaro erbjuder vi en unik kombination av bank- och försäkringstjänster.