Värdegrund och affärsidé

Våra värderingar är grunden för hur vi beter oss och förhåller oss till våra kunder och varandra. Det vi gör präglas av våra värderingar. De pekar ut riktningen i både små och stora beslut i vår vardag.

Närhet

Vi finns nära våra kunder i den lokala bygden. Det vi gör, gör vi med kunden i centrum. Vi arbetar nära varandra, är omtänksamma och har en stark gemenskap.

Engagemang

Vi är aktiva och tar initiativ för att hjälpa våra kunder. Vi engagerar oss i det lokala samhället för en hållbar utveckling. Vi ser möjligheter och skapar lösningar.

Trygghet

Tillsammans har vi en unik kompetens och tar ansvar för att skapa trygghet utifrån kundens behov. Vi agerar långsiktigt och tar ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar.

Affärside

  • Vi erbjuder trygghet genom bank, försäkring och fastighetsförmedling.
  • Vi finns nära dig när du behöver oss. 

Vision

  • Vi är det naturliga valet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling.