Långt från jämställt i nordöstra Skåne

Delar ni lika på föräldradagar och vab? Har någon i ert förhållande gått ner i tid när barnen varit små? Sådana saker kan göra att det ekonomiskt kan bli stora skillnader i ert förhållande.

Pappa och dotter leker i skogen

Sverige har som mål att män och kvinnor ska ha samma ekonomiska möjligheter och makt att forma samhället och sina egna mål. Trots detta kan det i dag skilja 4 300 kronor mellan könen när ett par är 27 år gamla. När de är 37 år ha skillnaden vuxit till 7 300 kronor. Detta visar Länsförsäkringars Jämställdhetsindex där vi kartlagt fem områden: pension, vård av barn (vab), sjukpenning, inkomst och föräldraledighet.

Enligt detta index är Kristianstad den kommun i nordöstra Skåne där vi lever mest jämställt. I Skåne ligger Kristianstad på en fjärdeplats och nationellt på en 92:a plats. Övriga kommuner i nordöstra Skåne placerar sig enligt följande: Osby (9 i Skåne, 141 i Sverige), Östra Göinge (14, 190), Hässleholm (20, 235) och Bromölla (22, 239).

En förklaring till detta är att kvinnor fortsatt tar större del av exempelvis föräldraledigheten. 2022 tog kvinnor ut nästa 70 procent av föräldraledigheten. Kvinnor tar även ut över 60 procent av all vab. Två faktorer som medför lägre lön och lägre pension och bidrar till ökad ojämställdhet.

Läs mer om undersökningen

Se alla nyheter