Valberedningen, vilka är de och vad är deras uppgift?

Länsförsäkringar Gävleborg ska ha en valberedning bestående av fem ledamöter. Den samlade kompetensen i valberedningen ska omfatta god kunskap om verksamheten och om regelverkens lämplighetskrav avseende styrelseledamöter. 

Valberedningen, vilka är de och vad är deras uppgift?

De ska även ha god kompetens och erfarenhet av styrelsearbete och rekryteringsfrågor. Valberedningens ledamöter bör ha ett gott kontaktnät inom Bolagets verksamhetsområde.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska i enlighet med vad som framgår av denna instruktion till bolagsstämman lämna förslag till

 • val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
 • arvode och övriga ersättningar för styrelsearbetet uppdelat mellan ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete, samt
 • val av revisorer samt arvode till dessa, samt
 • efter framställan från Bolagets styrelse, lämna förslag till kandidater till andra funktioner.

Valberedningen ska vidare ansvara för lämplighetsbedömning av ledamöter som föreslås till styrelsen.

Valberedningens medlemmar

 • Anderz Carlsson, Sandviken, ordförande.
  Mejl: carlssonanderz@gmail.com
 • Lars Alfredsson, Forsbacka ledamot.
  Mejl: lars.alfredsson@ural.se 
 • Helena Nilsson, Hudiksvall, ledamot.
  Mejl: helena.n@utb.hudiksvall.se 
 • Tina Hammarberg, Sandviken, ledamot
  Mejl:tina.hammarberg@gmail.com
 • Jan Zetterberg, Ovanåker, ledamot
  Mejl: janne.zetterberg@gmail.com