I vårt bolag är det kunderna som påverkar vem som bestämmer.Det utgör själva grunden för vår verksamhet.Vem känner du förtroende för?

Hos oss är det kunderna som bestämmer - rösta på den du har förtroende för!

I vårt bolag är det kunderna som påverkar vem som bestämmer.Det utgör själva grunden för vår verksamhet.Vem känner du förtroende för?

Vi skiljer oss från många andra försäkringsbolag och banker genom att vi är ett kundägt företag. Det innebär att de som har den största makten är våra kunder. Och om du är kund i Länsförsäkringar Gävleborg kan du vara med och rösta på vem du tycker ska vara din representant i vårt högsta beslutande organ - Fullmäktige.

Vi startades för drygt 165 år sedan av invånare i vårt län som gick samman för att skapa ekonomisk trygghet för människor och verksamheter i regionen. Det är fortfarande vårt övergripande mål och därför är vi ett "ömsesidigt" bolag.

Det innebär att var och en som har en sakförsäkring hos oss är med och äger försäkringsbolaget, som i sin tur är ägare i bankrörelsen och övriga verksamheter. Som försäkringstagare hos oss är du alltså delägare, och som delägare har du möjlighet att vem som ska sitta i vårt företags högsta beslutande organ – Fullmäktige.

Kom och rösta på den du har förtroende för!

Se alla nyheter