Vår historia och vad som gör oss unika

1852 bildandes grunden till vårt bolag med en affärssidé att kollektivt skapa ekonomisk trygghet för lantbruk, gårdar, maskiner och småföretag i vårt län. Idén var i högsta grad affärsmässig, men den gick inte ut på att tjäna pengar. Poängen var att tjäna människorna som levde och verkade i trakten, så att både folk och företag kunde utvecklas. Och samma affärsidé gäller än idag.

Vår historia och vad som gör oss unika

För ett tryggt Gävleborg i hållbar utveckling

Samma affärsidé som 1852 lade grunden för vårt bolag gäller än idag och det är fortfarande våra kunder som är våra ägare. Vi finns över hela länet, från Ljusdal i norr till Sandviken i söder, och vi erbjuder allt från bank- och försäkringslösningar till lokal skadereglering och skadeförebyggande råd. För att inte nämna fastighetsförmedling. För ett tryggt Gävleborg i hållbar utveckling.

För oss är hållbarhet att bidra till trygghet genom hela livet

Varje dag jobbar vi för att hållbart minimera risker. Genom skadeförebyggande arbete, ansvarsfull skadereglering, hållbar rådgivning och ansvarsfulla investeringar gör vi vårt bästa för att minska miljöpåverkan och öka den ekonomiska tryggheten både för individer, företag och för samhället i stort. Vi tror på att fortsätta investera för barn och ungas bästa runtom i Gävleborg. Just därför jobbar vi aktivt med vårt samhällsengagemang, inte minst genom vår Samhällsfond och vårt samarbete med Brynäs och En Bra Start. Och som grund i allt vårt hållbarhetsarbete har vi FN:s agenda 2030 och de Globala målen.