Historia, värdegrund och affärsidé

Vår idé är att skapa ekonomisk trygghet för människor och företag i Hälsingland och Gästrikland. Det är ingen ny tanke. Sedan 1852 har vi försäkrat hus och hem, bilar och båtar, människor, lantbruk, företag, föreningar och allt annat av värde i våra trakter.

Vår historia i korthet

  • 1852 - Gefleborgs Läns Brandstodsbolag bildas den 16 december. Häradshövding Axel von Post är bolagets första direktör.
  • 1882 - Bolaget delas upp genom att Gästriklands bönder bryter sig loss och bildar ett eget bolag - Gestriklands Brandstodsbolag.
  • 1969 - Länsförsäkringsgruppen beslutar sig om en gemensam symbol; den röd-blå-vita fyrkanten. Den grafiske formgivaren Hans Hug från Gävle är upphovsmannen, och han beskriver symbolen såhär: "Kunden i centrum, bolagen finns skyddande åt alla håll".
  • 1986 - Länsförsäkringar Liv bildas. 
  • 1988 - De båda bolagen går samman igen och bildar Länsförsäkringar Gävleborg. 
  • 1996 - Länsförsäkringar startar den 21 september bankverksamhet för privatpersoner. 
  • 2006 - Länsförsäkringar Gävleborgs första kontor för Fastighetsförmedlingen öppnas i Bollnäs.
  • 2015 - Länsförsäkringar Gävleborg flyttar in i ett nybygg modernt huvudkontor i Gävle. 

Värdegrund och affärsidé

Eftersom ekonomisk trygghet handlar om en helhet, inte bara försäkringar, startade vi en bank 1996. Lägg därtill vår egen fastighetsförmedling, som verkligen får kunderna att känna sig hemma.

Vi driver vår verksamhet på affärsmässiga villkor, men vårt viktigaste kapital är förtroendekapitalet. Därför lägger vi oss vinn om att lära känna dig och din livssituation, därför vill vi besöka ditt företag och sätta oss in i er verksamhet. I vår värld finns helt enkelt inga genvägar (utom Genvägen mellan Parkvägen och Smalbyvägen i Lingbo). Ändå upplever många att det är smidigare att göra affärer med oss.

Förklaringen är kanske just att vi ”sätter in” tillräckligt på förtroendekontot föratt det ska vara enkelt att ”ta ut” när det behövs. Oavsett om det är i form av ettbanklån, regleringen av en fuktskada i hemmet eller ersättningen i ett företag efter en brand. Eller omvänt, när vi får förtroendet att ta hand om ett sparande eller en kapitalplacering.

Det finns ytterligare skäl att välja sin ekonomiska trygghet på hemmaplan. Eftersom vi är ett kundägt bolag har vi inga anonyma aktieägarintressen att ta hänsyn till, utan ser till våra kunder och Gävleborgs bästa. Vi återinvesterar i bolaget och i vårt län för att göra Gävleborg till en tryggare, attraktivare och bättre plats att leva och verka på. Och riktigt goda ekonomiska resultat kommer tillbaka till dig i form av återbäring.

Så för att sammanfatta det: Går det bra för oss, går det bra för våra kunder. Det är som du förstår en helt annan värld än den som andra bank- och försäkringskunder lever i.