Prova vår bilförsäkring!

När du har köpt en ny bil vill du förstås ge dig ut på vägarna så fort som möjligt. Men först behöver du en försäkring och med vår prova-på-försäkring får du ett omfattande skydd för dig själv, din bil och dina medtrafikanter under en månad.

Prova vår bilförsäkring!

Du får mer än vanligt

För att skapa en så bra trygghet som möjligt för dig och din nya bil har vi valt att utöka vår helförsäkring med ytterligare tillägg som MER-försäkring. Läs mer om vad som ingår under rubriken "Detta ingår!".

Vem gäller erbjudandet?

Prova-på-försäkringen erbjuds när du köper ditt fordon av en auktoriserad handlare för personbil och lätt lastbil och som inte är äldre än 15 år. Erbjudandet erbjuds inte till taxi, budbil, hyrbil, vagnparker, bilar för vidareförsäljning (bilhandel) eller reparationsobjekt.

Vad händer när prova-på-månaden tar slut?

När prövoperioden är slut förnyas försäkringen automatiskt till en ordinarie försäkring med ettårsavtal. Om du inte vill förnya försäkringen hos oss kan du enkelt säga upp den genom att ta kontakt med oss eller gå in på Mina Sidor på lansforsakringar.se. Kom ihåg att du är skyldig enligt lag att ha minst trafikförsäkring på ditt fordon.

Detta ingår!

Innehåll i vår helförsäkring: Självrisk
Trafik

Personskador och skador på andras egendom. 

1 000 kr
(3 500 kr för juridisk person)*
Glas

Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.

1 500 kr
S
tenskott: 200 kr

Stöld

Om din bil blir stulen eller om du får inbrott i bilen. 

1 800 kr**
Assistans och räddning

Bärgning, räddning och bogsering om bilen får driftstopp, som till exempel punktering. 

1 500 kr
Rättsskydd

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.

20% av kostnaden, minst 1 000 kr
Kris

Om du behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.

Ingen självrisk

Brand

Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

1 800 kr

Maskinskada och elektronik

Fel på motor och elektronik, som trasig kamkedja eller fel på kyl- och värmesystem. Gäller för bilar som är högst tio år gamla eller som har körts max 12000 mil. Så snart någon av dessa gränser har uppnåtts upphör skyddet.

3 000 kr upp till 6 000 mil, 5000 kr upp till 10 000 mil, 7 000 kr upp till 12 000 mil

Allrisk

Ersätter om du tankar fel drivmedel eller tappar bort eller skadar bilnyckeln. Ersätter även skador om du råkar skada inredningen i bilen för bilar som är högst åtta år gamla.

1 000 kr

Vagnskada

Skador på din bil vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel om du backat in i en stolpe eller råkat ut för skadegörelse.

5 000 kr* 

* Om föraren är yngre än 24 år och inte är den registrerade ägaren av fordonet tillkommer en självrisk på 1 000 kronor. Vid förnyelsen kan du välja om du vill ha 3 000 kr eller 5 000 kr i självrisk.

**Om din bil blir stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt.

I vårt län är det vanligt med viltolyckor. Med tillägget MER gäller försäkringen utan självrisk om du har krockat med ett djur. Tillägget MER bara kan tecknas på fordon som är yngre än 15 år.

Tillägget ger dig:

  • Ersättning och sänkt självrisk om du krockar med ett djur eller vid skadegörelse
  • 75 procent av kostnaden för en hyrbil betald om din bil går sönder
  • Gäller under reparationstiden och max 60 dagar
  • Om du inte vill ha en hyrbil kan du få kontant ersättning på 150 kronor per dag istället

Vill du spara ännu mer - bli Helkund!

Du känner väl till att om du har förutom din bilförsäkring, din hemförsäkring och ditt banksparande hos oss kan du få upp till 20 % i rabatt på dina försäkringar. Det innebär att du inte bara gör det enklare för dig själv i vardagen genom att samla allt på samma ställe, du sparar dessutom pengar som du kan använda till annat än utgifter.

Helkund - vårt bästa erbjudande