Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Informationen gäller för Länsförsäkringar Gävleborg

Länsförsäkringar Gävleborgs årsredovisning

Årsredovisning 2016

På denna sida publicerar vi alla våra senaste årsredovisningar. Om du saknar någon är du välkommen att kontakta oss så skickar vi den till dig.

Väsentliga händelser under året, bland annat:

  • Bolaget har under året avvecklat sitt innehav i det helägda dotterbolaget Mäklartorget i Hälsingland AB, org. Nr. 556412-0177. Bolaget såldes per 15 maj 2016.
  • Vårt samarbete med Brynäs IF, som i sin tur samarbetar med Unicef för att stödja och utveckla arbetet med att främja barn och ungdomars möjlighet att få en meningsfull och aktiv fritid har fortsatt att utvecklas under året.
  • Länsförsäkringar Gävleborg startade under året Länsförsäkringar Gävleborgs Samhällsfond med syfte att skapa trygghet och utveckling i Gästrikland och Hälsingland. Upp till 1,2 miljoner kronor avsätts årligen till föreningar, organisationer och andra grupperingar som är välkomna att söka bidrag. För år 2016 har 895 000 kr beviljats.
  • Den 1 januari 2016 trädde för försäkringsbranschen den nya europeiska standarden för intern styrning och kontroll i kraft, Solvens 2, efter flera års förberedelser.
  • Vi lanserade den 1 januari en ny hemförsäkring där vi har lagt till de tidigare tilläggs-försäkringarna, Reseförsäkring, Allrisk och Allrisk byggnad (för villa), i den ordinarie försäkringen.
  • Från och med 1 januari har nya Sjuk- och Olycksfallsförsäkring för vuxna tecknats i Länsförsäkringar Gävleborg istället för Länsförsäkringar Sak AB. Befintligt bestånd överlåts 1 januari 2017.
  • Vi anställde i början av året en hållbarhetsansvarig för att ytterligare öka fokus på hållbarhet i enlighet med vår vision "Ett tryggt och attraktivt Gävleborg i hållbar tillväxt".
  • Under året har en affärsansvarig chef anställts som ansvarig för kontoren och dess verksamhet. I samband med förändringen minskades även bolagets ledningsgrupp till åtta personer.

Mer finns att läsa i 2016 års Årsredovisning

Marknadsandelar direkt försäkring, %
  2016 2015
Hem 25,2 24,9
Villahem 34,1 34,4
Fritidshus 38,1 38,2
Företag 38,5 39,4
Motor, privat 29,2 29,2
Motor, företag 32,7 33,0

Våra årsredovisningar 

 


Om Länsförsäkringar Gävleborg

Länsförsäkringar gävleborg

Länsförsäkringar Gävleborg är ett av 23 kundägda, lokala och självständiga försäkringsbolag inom länsförsäkringsgruppen. Vår idé är att skapa trygghet för människor och företag som lever och verkar här - i Hälsingland och Gästrikland.

Hos oss hittar du inte bara försäkringar för livets alla lägen, vi är också en uppskattad bank och en heltäckande fastighetsförmedling.

Närmare dig

Vi på Länsförsäkringar Gävleborg är övertygade om att närhet kan göra saker och ting lite enklare. Därför jobbar vi medvetet med att finnas nära dig som kund - både i plats och tanke. Våra kontor finns i Ljusdal, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Gävle, Sandviken och när du ringer eller besöker oss möts du av människor som känner till dina trakter och som arbetar och lever nära dig.

Läs mer om Länsförsäkringar Gävleborg

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete