Undvik bränder

Ligg steget före

Varje år sker tusentals skador på svenska företag. Med förebyggande insatser hade många av olyckorna aldrig behövt hända.

Webbshop - säkerhetsprodukter

I vår webbshop du kan köpa bra säkerhetsprodukter för att öka säkerheten i din vardag.

Brandskydd för företag

Brandskador kostar mycket pengar och orsakar problem och störningar i verksamheten. Genom att arbeta systematiskt med att förhindra bränder minskar du risken för att ditt företag ska drabbas. Oftast är det varken svårt eller dyrt att förbättra brandskyddet. Som företagare är det dessutom viktigt att arbeta förebyggande eftersom det ofta är ett krav i försäkringsvillkoren.

Vem har ansvaret?

  • Du som företagare har det yttersta ansvaret för brandskyddet.
  • Myndigheternas brandskydd gäller endast människoliv.
  • Företagare måste själva ordna med brandskydd för inventarier.

Minska risken för anlagd brand

En av de vanligaste brandorsakerna är en brand som är anlagd. Men det finns en hel del som du själv kan göra för att förhindra dem.

Slarv med sopor och avfall

Het aska, glöd från cigaretter, emballage för nära byggnaden eller självantändning orsakar fler bränder än man kan tro.

Koll på heta arbeten

Heta arbeten är sådana brandfarliga arbeten som utförs med någon form av verktyg som alstrar värme eller avger gnistor.

Begränsa brandspridningen

En stängd dörr är ett mycket effektivt sätt att begränsa en brand. Men det är också viktigt att kontrollera att genomföringar i brandväggar är täta.

Välj rätt släckutrustning

Det är viktigt att känna till att det finns olika typer av släckutrustning beroende på i vilken miljö den ska användas.

Brandfarliga och explosiva varor

Med brandfarliga varor menar vi gaser, gasblandningar, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor. Gemensamt för dem är att en brand ofta får ett snabbare brandförlopp.

Gör elen säker

Enligt ellagstiftningen är den som har en elanläggning skyldig att se till att anläggningen kontrolleras så pass ofta och noga att den är säker att använda.

Se upp för blinkande lysrör

Lysrör och annan armatur kan orsaka brand. Men det finns också en hel del som du kan göra för att minimera risken.

Sisten ut släcker ljuset

I de utrymmen där personalen vistas på sina raster är det lätt hänt att gå ifrån en påslagen kaffebryggare, spisplatta eller tänt ljus.

Brandskydd för företagare

Som företagare har du det yttersta ansvaret för brandsäkerheten och att se till att brandskyddet också fungerar.

Säker Truckladdning

En kortslutning vid laddning kan orsaka brand som snabbt kan sprida sig i lokalen. Se över din laddstation och håll din personal informerad om ny teknik.