Blinkande lysrör - en brandrisk

Det finns mycket på ett företag som kan orsaka brand. Lysrör och annan armatur, till exempel. Men det finns också en hel del som du kan göra för att minimera brandrisken.

Följ anvisningarna

Det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar, eftersom belysning som är monterad på fel sätt är en brandrisk. Det gäller speciellt lysrör och halogenlampor.

Blinkande lysrör

Lysrören i sig är ingen brandrisk, men om de blinkar eller börjar glöda finns risk för att komponenter i armaturen blir överhettade och börjar brinna. Släck därför armaturen när du lämnar rummet. Ersätt lysrör som är utbrända, blinkande eller har glödande ändar.

Byt till säkerhetsglimtändare

En glimtändare används för att tända lysrören och man byter den i samband med lysrörsbytet. En säkerhetsglimtändare däremot känner av om lysröret börjar blinka och släcker då ner det helt och förhindrar på så sätt att en brand kan uppstå. Säkerhetsglimtändaren är visserligen dyrare än en traditionell glimtändare, men den har längre livslängd och behöver inte bytas så ofta.  

Ha koll på halogenlamporna

Halogenlampor kan bli så varma som 200 – 250°C. Därför är det extra viktigt att kontrollera att de är monterade enligt tillverkarens anvisningar, eftersom de annars kan innebära en stor brandrisk.

Kom ihåg

  • Följ tillverkarens monteringsanvisningar
  • Släck när du lämnar rummet
  • Byt ut blinkande/glödande lysrör
  • Byt till trygga säkerhetsglimtändare

Fler råd för att skydda ditt företag mot brand

Genom att systematiskt arbeta med att förhindra bränder minskar du risken för att ditt företag ska drabbas. Det är oftast varken är svårt eller dyrt.