Brandsäkra personalutrymmen

I de utrymmen där personalen vistas på sina raster är det lätt hänt att gå ifrån en påslagen kaffebryggare, spisplatta eller tänt ljus. 

Det är arbetsgivarens ansvar att förhindra att brand uppstår – det gäller både i arbetslokalerna och i personalens utrymmen. Utse därför någon på företaget som är ansvarig att kontrollera att allt är släckt innan de går tillbaka till arbetet eller hem.

Slår kaffebryggaren ifrån?

Ett enkelt sätt att slippa oroa sig för att någon glömmer stänga av kaffebryggaren är att skaffa en timer som slår av strömmen. Brukar personalen på ditt företag värma mat på spisen?  Då kan ett Trinettkök vara en klok investering för då stängs spisplattorna automatiskt av efter 60 minuter.

Vem släcker ljusen?

Att levande ljus kan starta bränder vet nog alla. Det är lätt att man glömmer blåsa ut ljusen när rasten är slut. Ljusmanschetten fattar eld. Elden sprider sig sedan snabbt till bordet eller annat brännbart i närheten. Är ingen där när det börjar brinna kan det bli svårt att hinna släcka branden i tid.

Finns brandsläckare nära till hands?

En pulversläckare i kombination med en brandfilt är mycket effektiv och lätt att använda och borde vara självklara i alla personalutrymmen. Om möjligt, utbilda personalen i brandförsvar så de både vet hur de ska undvika bränder och vad de ska göra för att släcka en brand.

Kom ihåg

  • Använd timer på kaffebryggare.
  • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt
  • Ha alltid en brandsläckare och brandfilt i närheten
  • Utbilda personalen i brandförsvar

Fler råd för att skydda ditt företag mot brand

Genom att systematiskt arbeta med att förhindra bränder minskar du risken för att ditt företag ska drabbas. Det är oftast varken är svårt eller dyrt.