Pension

Hur stor blir din pension?

Det är bra att fundera på hur du vill att din pension ska bli så tidigt som möjligt. Med hjälp av Pensionsprognosen kan du få en bild av hur mycket du behöver spara för att nå din önskade pension.

Samla ditt pensionssparande

Du kan enkelt flytta ditt pensionssparande till oss för att få en bättre överblick och möjlighet till andra förmåner. Vi hjälper dig förstås med flytten.

Hur stor blir din pension?

Det är bra att fundera på hur du vill att din pension ska bli så tidigt som möjligt. Med hjälp av Pensionsprognosen kan du få en bild av hur mycket du behöver spara för att nå din önskade pension.

Pensionssparande i olika åldrar

Det är bra att spara till sin pension oavsett ålder, men hur du sparar beror på vart i livet du befinner dig. Du som är yngre kan ta större risker för att få möjlighet till en högre avkastning, och för dig som är äldre passar det bättre att satsa på låg risk och minska på extra trygghetslösningar som du kanske inte längre behöver.

Trygg med garantiförvaltning

När du närmar dig pensionsåldern kan det vara klokt att spara med lägre risk för att trygga pensionspengarna. Garantiförvaltningen är en sparform med garanti som du och dina anställda kan välja om du har din tjänstepension hos oss. 

Samla ditt pensionssparande

Du kan enkelt flytta ditt pensionssparande till oss för att få en bättre överblick och möjlighet till andra förmåner. Vi hjälper dig förstås med flytten.

Pensionens olika delar

Pensionen består i oftast av tre olika delar. Allmän pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för, tjänstepension som betalas av din arbetsgivare och ett eventuellt eget sparande.

En samlad bild av hela din pension

På minPension.se ser du hela ditt pensionssparande. Dina uppgifter hämtas automatiskt och du får en bra överblick av hur din framtida pension kommer att se ut.