Dags att nominera till Ung växtkraft!

I samarbete med LRF-ungdomen Dalarna instiftar Dalarnas Försäkringsbolag 2022 ett stipendium om 10 000 kronor för att stötta och uppmärksamma unga företagare på landsbygden i Dalarna, samt lyfta betydelsen av de gröna näringarna. Priset delas ut för första gången vid LRFs årsstämma i mars 2023.

Dalarnas Försäkringsbolag (som idag försäkrar de flesta jord- och skogsbruken i Dalarna) och LRF har under många år haft ett gott och givande samarbete inom flera områden. Samarbetet har skett både på riksnivå och lokal nivå, där man tillsammans jobbat för att skapa nytta för både medlemmar och kunder. 

Kriterier för att söka priset:

  • Vara verksam på landsbygden inom de gröna näringarna.
  • Driven och engagerad entreprenör.
  • Bedriva en hållbar verksamhet
  • Under 36 år.


Sista dag för att söka eller nominera någon till priset är fredag 16 december 2022.

Fler frågor?
Jan Linderoth, försäkringsrådgivare lantbruk på Dalarnas Försäkringsbolag.
Telefon 023-932 06 eller jan.linderoth@dalarnas.se

Välkommen att nominera för Ung växtkraft