Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

Den globala konjunkturbilden för de utvecklade länderna ser relativt robust ut för 2019, dock med lägre ekonomisk tillväxttakt än förra året. Bolagens vinsttillväxt väntas därför sakta in något. Samtidigt kan börsernas svängningar bli fortsatt höga under 2019, främst drivet av marknadens osäkerhet för hur mycket den globala tillväxten bromsar in. Vad betyder allt detta för dig som sparare?

I Investeringshjälpen tar du del av våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder och Aktiva placeringsförslag. Tanken är att hjälpen ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

I filmen sammanfattar vi budskapet i Investeringshjälpen. Trevlig lyssning och läsning!

Investeringshjälpen september 2019

Se alla nyheter