Positiv utveckling när Leksands Ridklubb firar 50-årsjubileum

Leksands Ridklubb som startade sin verksamhet 1969 firar i år sitt 50-årsjubileum. Det är är inte bara hästarna på ridklubben som är fulla av energi, det är något som genomsyrar hela föreningens verksamhet. - Ja vi arbetar verkligen intensivt nu med att utveckla vår verksamhet till att bli ännu större och bättre, berättar klubbens ordförande Ingela Leman.

Ja man förstår att det råder en positiv anda i Leksands Ridklubb. När man
summerade 2018 hade medlemsantalet ökat med 41 personer till 327 personer.En ökning som skett över alla åldersgrupper och bland både killar och tjejer.- Intresset för ridning och återväxten i ridklubben är som sagt glädjande siffror,och är givetvis märkbart positivt för hela vår verksamhet, sammanfattar Ingela Leman som i slutet av februari valdes in som ny ordförande i föreningen.

När verksamheten startade 1969 så hade ridklubben sin bas i Tällberg på en
anläggning som ägdes av hotellen. Men klubben ville satsa på en egen
anläggning och då föll valet på Styrsjöbo som ligger på vägen mellan Leksand
och Siljansnäs.
- Vi äger och förvaltar anläggningen själva och hit kommer våra medlemmar
dagligen. Vi har ridskoleverksamhet med lektioner måndag-fredag och på helger och lov kretsar mycket kring träningsläger, kurser och tävlingar, berättar Ingela Leman.

År 2016 invigde klubben sitt nya stora ridhus som är en central och viktig del i
verksamheten. Ridskolestallet är även det ombyggt med nya boxar.
Under våren 2019 färdigställs även ett helt nytt gäststall.
- Det betyder ju jättemycket för oss, vi kommer att kunna ta in fler externa
tränare och anordna kurser så att ännu fler har möjlighet att besöka vår fina
anläggning, berättar Ingela Leman.

Vad betyder det sponsorstöd ni har fått från Dalarnas Försäkringsbolag?
- Vi skulle inte kunna bedriva vår verksamhet utan våra sponsorer och
samarbetspartners, där Dalarnas Försäkringsbolag finns med och det tackar vi så mycket för.
De är gulda värda för oss bidrar till att vi långsiktigt ska kunna utveckla hela
klubben och vår verksamhet, säger Ingela Leman med stor tacksamhet i rösten.

Hur uppmärksammar ni att klubben i år firar sitt 50-årsjubileum?

- Vi ska göra en årskalender med bilder som spänner sig över de här 50 åren,
och så planerar vi för en jubileumsfest, berättar Ingela Leman avslutningsvis.

Se alla nyheter