Aktier & andra värdepapper

För dig som vill ha möjlighet till högre avkastning och kan ta en viss risk

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Möjlighet till högre avkastning med viss risk

Aktier passar dig som vill ha möjlighet till högre avkastning på ditt sparande, samtidigt som du känner till riskerna, att en aktie både kan sjunka och stiga i värde. Historiskt sett har aktier gett en högre avkastning än räntebärande placeringar över längre tidsperioder.

När du placerar i aktier bör du vara medveten om riskerna. Kurssvängningarna för aktier är i regel större än för räntebärande värdepapper. En placering i en enskild aktie är också mer riskfylld än om du placerar i en aktiefond, som innehåller flera olika aktier. Hur du ska placera och vilken risk du kan ta bedömer du förstås själv, men det finns några enkla riktlinjer för aktierelaterade placeringar.

Aktiekurser

Handla i appen eller på Mina sidor

För att kunna handla med värdepapper hos oss behöver du först bli bankkund vilket du enkelt kan bli med hjälp av ett Mobilt BankID och en giltig svensk id-handling. Du får då tillgång till vår mobilapp och Mina Sidor.

Du som redan är kund och har ett konto hos oss kan enkelt handla aktier i en aktiedepå eller ett ISK.

Risker i samband med handel av aktier

När du placerar i aktier bör du vara medveten om riskerna. Kurssvängningarna för aktier är i regel större än för räntebärande värdepapper. En placering i en enskild aktie är också mer riskfylld än om du placerar i en aktiefond, som innehåller flera olika aktier. Hur du ska placera och vilken risk du kan ta bedömer du förstås själv, men det finns några enkla riktlinjer för aktierelaterade placeringar.

 • Tänk långsiktigt, ju högre risken är, desto längre bör du kunna vara utan dina pengar eftersom tiden ofta minskar risken.
 • Sprid riskerna genom att placera i flera värdepapper med olika karaktär och risknivå.
 • Håll koll på aktiemarknaden och dina placeringar för att vara beredd att göra ändringar om börsen svänger.

Andra värdepapper

Premieobligationer

Med statliga premieobligationer sparar du dina pengar på ett säkert sätt och du har chansen att göra en stor vinst. I stället för ränta på ditt enskilda sparande läggs all ränta i en gemensam pott.

Inför dina aktieköp

Varje månad sammanfattar våra experter det aktuella marknadsläget och gör en bedömning av aktiemarknaden.

Läs om hur vi ser på aktiemarknaden just nu

Sparande i värdepapper innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Hög risk ger möjlighet till större avkastning än när man tar låg risk men å andra sidan finns risken att värdet då och då kan bli mindre än när man började spara. Det finns ett samband mellan risk och avkastning som innebär att för att få chans till högre avkastning måste man också vara beredd att ta större risker. Men bara för att man tar hög risk innebär det inte automatiskt att man får hög avkastning. Det finns högriskplaceringar som inte ger någon avkastning alls och andra som ger väldigt bra avkastning.

Läs mer om riskerna på sida 6

Frågor och svar om aktier och andra värdepapper

 • Försäkringar

  Hos oss kan du handla med svenska aktier och aktierelaterade värdepapper till exempel teckningsoptioner, teckningsrätter, konvertibler och depåbevis. Du kan även handla med räntebärande värdepapper som är noterade på Stockholmsbörsen till exempel premieobligationer, strukturerade produkter och statsskuldsväxlar.


  Hjälpte det här svaret dig? 69 av 163 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Det kan vara bra att läsa informationen nedan innan mötet med oss.

  Information inför mötet


  Hjälpte det här svaret dig? 24 av 46 har fått hjälp av svaret