Så mycket kostar det att ha barn

Så mycket kostar det att ha barn

Att barn kostar pengar kan alla föräldrar intyga. Uträkningar visar att de totala utgifterna kan hamna på runt en miljon kronor de första 18 åren, med reservation för individuella avvikelser. 


Om du har merkostnader för större bostad och till exempel en större bil hamnar slutsumman för hur mycket det kostar att ha barn, en bra bit över snittuträkningarna.

Storleken på utgiftsposterna varierar under barnets uppväxt. I samband med barnets födelse är det stora engångskostnader. Och tonåren är den period då de löpande utgifterna är som störst. Nedan återger vi tre räkneexempel på hur mycket ett barn kostar i stort. Uträkningarna baseras på normala kostnader, inte för lyxigt och inte för torftigt. 

Totalkostnad för ett barn mellan 1-6 år

Barn 0-6 år
Totalkostnad hela perioden 
Livsmedel utom vardagslunch och hygien 76 980 kronor (cirka 916 kronor/månad)
Kläder och skor 34 080 kronor (cirka 406 kronor/månad)
Fritid och lek 17 640 kronor (cirka 210 kronor/månad)
Daghem 83 160 kronor (maxtaxa 1 260 kronor/månad)
Barnförsäkring 9 240 kronor (cirka 110 kronor/månad)
Sparande 42 000 kronor (500 kronor/månad)
Julklappar och födelsedagspresenter 16 800 kronor (1 200 kronor per jul och födelsedag)
Semester 30 000 kronor (4 285 kronor/år)
Föräldraledighet Cirka 85 000 kronor efter skatt - ersättning från Försäkringskassan
Pappa lön 28 000 kronor/månad, mamma lön 22 000 kronor/månad, delar 50/50
Vård av sjukt barn Cirka 7 100 kronor (8 dagar/år)
Engångskostnad i samband med barnets födelse 15 000 kronor (både nya och begagnade saker)
Totalkostnader 0-6 år

417 000 kronor

Barnbidrag

+ 88 200 kronor

 Totalkostnad för ett barn mellan 7-13 år

Barn 7-13 år Totalkostnad hela perioden
Livsmedel utom vardagslunch och hygien 101 880 kronor (cirka 1 213 kronor/månad)
Förbrukningsvaror, telefon, dator med mera 28 560 kronor (cirka 340 kronor/månad)
Kläder och skor 40 920 kronor (cirka 490 kronor/månad)
Fritid och lek 45 600 kronor (cirka 540 kronor/månad)
Fritidshem 36 960 kronor (840 kronor/månad 
till och med 10 års ålder)
Barnförsäkring 9 240 kronor (cirka 110 kronor/månad)
Sparande 42 000 kronor (cirka 500 kronor/månad)
Vecko- och månadspeng 16 800 kronor (cirka 200 kronor/månad)
Julklappar och födelsedagspresenter 16 800 kronor (1 200 kronor per jul och födelsedag)
Semester 45 500 kronor (6 500 kronor/år)
Vård av sjukt barn

7 700 kronor (8 dagar per år till 12 års ålder)

Totala kostnader ålder 7-13 år

391 960 kronor

Barnbidrag

+ 88 200 kronor

 Totalkostnad för ett barn mellan 14-17 år

Barn 14-17 år Totalkostnad hela perioden
Livsmedel utom vardagslunch och hygien  67 200 kronor (cirka 1 400 kronor/mån)
Förbrukningsvaror, telefon, dator med mera  21 600 kronor (cirka 450 kronor/mån)
Kläder och skor  24 960 kronor (cirka 520 kronor/mån)
Fritid och lek 28 800 kronor (cirka 600 kronor/mån)
Barnförsäkring 5 280 kronor (cirka 110 kronor/mån)
Sparande 24 000 kronor (cirka 500 kronor/mån)
Vecko- och månadspeng 33 600 kronor (cirka 700 kronor/månad)
Julklappar och födelsedagspresenter 12 000 kronor (1 500 kronor per jul och födelsedag)
Semester 28 000 kronor (7 000 kronor/år)
Totala kostnader ålder 14-17 år 245 440 kronor
Barnbidrag + 46 200 kronor

Beräkningen är gjord år 2010.