Är du redo för vårfloden?

Den snörika vintern leder sannolikt till en kraftig vårflod i år, hur kraftig den blir beror på hur snabbt snösmältningen sätter igång, det kommer också skilja sig mycket åt i olika delar av länet. Du som äger en villa eller annan fastighet gör klokt i att vidta åtgärder för att undvika översvämnings- och vattenskador.

Håll dig löpande uppdaterad kring kommunens information om riskområden för översvämningar under våren. Vad säger kommunen – har det förekommit översvämningar där du bor tidigare? Finns sjöar, vattendrag eller sänkor som kan svämma över?
Det finns också ett antal saker du kan göra för att minska risken för skador, såsom att inte ha saker stående på golven i källaren, se till att ha filtar och något tungt att ställa ovanpå golvbrunnar för att förhindra att vatten tränger in via baktryck.

Skulle olyckan vara framme så gäller det att minimera skadan, då finns ett antal saker man kan eller bör göra beroende på omfattning. Bland annat att bryta strömmen (vattnet kan vara strömförande), avleda vattnet som strömmar in genom att gräva dike, täta ventiler och golvbrunnar, pumpa ut vatten. 

Läs mer om översvämning

Se alla nyheter