Dalarnas Försäkringsbolags bokslutskommuniké 2017

Vi har lagt ännu ett starkt år bakom oss, med bidrag från alla verksamhetsgrenar. Vi har varit förskonade från riktigt omfattande skador, samtidigt som nya kunder strömmat till. Det gäller i ännu högre grad vår bank, där nu även lönsamheten ökar. Vårt förvaltade kapital har också haft en god utveckling, trots begränsat risktagande. - Det ger oss förutsättningar att fortsätta utvecklas och vara ett starkt lokalt alternativ, säger vd Anders Grånäs. Det innebär också att vi kan ge återbäring till kunderna under året, uppemot 250 miljoner kronor enligt våra beräkningar.

Medarbetarna är vår styrka

Ett stort glädjeämne under året var den medarbetarundersökning vi genomförde under hösten, med ett mycket gott resultat. Den bekräftar att trivseln och motivationen att ta väl hand om våra kunder ligger högt. Det ser vi som en enorm styrka, som ger goda förutsättningar för ännu ett framgångsrikt år för vårt bolag och framför allt långsiktigt nöjda kunder.

Kunderna blir fler och fler

Vi har under året fått ett fantastiskt fint gensvar från våra kunder. Uppenbart ligger vårt erbjudande, våra värderingar och kanske framför allt vårt kundbemötande rätt i tiden. Det ser vi både i respons från kunder och inflödet av nya kunder, såväl på försäkrings- som banksidan.
- Under hösten har vi fått flera fina kvitton på hur uppskattade våra tjänster är, bland annat i Svenskt Kvalitetsindex. Vi har satsat på den personliga servicen och det kommer vi att fortsätta med, säger Anders Grånäs.

Projekt som imponerar

Andra ljuspunkter under året har varit exempelvis Dalarnas Villa, ett nyskapande projekt vi startat tillsammans med Högskolan Dalarna, gymnasiala yrkesutbildningar, materialleverantörer, husleverantörer och entreprenörer. En brand-, inbrotts- och vattenskadesäker villa med fokus på hållbarhet och framtida underhåll, som är tänkt att inspirera till ett mer hållbart byggande.
- En annan fin insats är projektet UngDomare, med avsikten att synliggöra unga domare, inom fotbollen till att börja med, och bidra till att de stärks i sina roller via utbildning och gemenskap, säger Anders Grånäs.

Bidrag till ett mer hållbart Dalarna

Hållbarheten är en fråga som snabbt ökar i betydelse både inom landet och internationellt. Vi gör vad vi kan, bland annat genom att stötta det lokala föreningslivet som gör viktiga insatser för ett mer hållbart Dalarna.

Vi strävar också efter så låga utsläpp som möjligt i vår egen verksamhet. Vårt viktigaste bidrag är dock utan tvekan vårt omfattande arbete för att förebygga skador. Varje brand, vattenskada eller trafikskada som inte inträffar är en stor vinst för miljön, parallellt med att det är en vinst ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Här söker vi löpande sätt att ytterligare stärka vår positiva påverkan, via föreningar och organisationer som gör viktiga insatser, genom att utveckla vårt skadeförebyggande arbete och genom vårt eget agerande i vardagen.

Visste du att Dalarnas under året...

...sponsrat över 200 idrotts- och kulturföreningar i länet, primärt inom breddverksamhet.
...delat ut totalt 36 000 reflexvästar till förskolor i länet, varav 7 000 det senaste året.
...gjort över 900 hembesök hos villaägare, där vi gått igenom vatten-, brand- och inbrottssäkerhet.
....fått ytterligare 3 594 nya kunder.
...tagit emot 114 126 samtal om försäkringsfrågor till kundcentret i Borlänge.
...tecknat 1 938 nya barnförsäkringar.
...haft totalt 52 657 skador.

Helår 2017 jämfört med helår 2016:

  • Koncernens resultat före skatt uppgick till 594 (419) Mkr, efter avsättningar till återbäring om 70 (120) Mkr.
  • Eget kapital ökade under året med 529 Mkr till 4 121 Mkr.
  • Återbäring och rabatter uppgår till 178 (221) Mkr.
  • Finansrörelsens resultat uppgick till 639 (502) Mkr.
  • Totalt antal kunder ökade till 175 799 (172 205).

För ytterligare information kontakta gärna:

Kommunikationschef

Marie Eriksson, Dalarnas Försäkringsbolag
marie.eriksson@dalarnas.se, 070-643 30 23

Ekonomichef

Maria Freiholtz, Dalarnas Försäkringsbolag
maria.freiholtz@dalarnas.se, 070-577 30 41

Se alla nyheter