Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Informationen gäller för Länsförsäkringar Bergslagen

Länsförsäkringar Bergslagens årsredovisning

Årsredovisning 2017

Ekonomiska nyckeltal
  • Totalt ökade antalet sakförsäkringar med 7196 under 2017.
  • Bolagetes totala affärsvolym inom bank passerade 26 miljarder kronor under 2017.

Läs hela årsredovisningen 

Verksamhets- och hållbarhetsrapport

Årsredovisningar från tidigare år

Om du saknar en äldre årsredovisning är du välkommen att kontakta oss så skickar vi den till dig.

Bolagets marknadstäckning (%)
Sakförsäkring 2015 2016 2017
Hem 38,6 39,5 40,4
Villa 45,5 45,9 45,5
Personbil 36,4 37,6  36,8
Företagsförsäkring 49,8 49,3 48,3
Livförsäkring  2015 2016 2017
Förvaltat kapital, mdkr 8 943  9 433 10 068
Antal kunder 56 846  58 074 58 905
Bank  2015 2016 2017
Affärsvolym, mkr 20 612  23 225 26 444
Antal kunder 49 126  52 653 57 147

Om Länsförsäkringar Bergslagen

Vi finns nära dig!

Vem vet ditt bästa, om inte de som står dig närmast? Vi som jobbar på Länsförsäkringar Bergslagen bor där du bor, handlar i samma affärer, läser troligen samma tidningar och har samma väder som du. Vi hävdar att de som finns nära dig har lättare att engagera sig, förstå och hjälpa än de som befinner sig långt borta.

Länsförsäkringar Bergslagen är både försäkringsbolaget och banken som kan ordna det mesta som har med din trygghet att göra. Inte bara skydd för din familj och dina ägodelar, och inte bara det som har med pengar att göra, utan både och. Allt samlat på ett ställe.

Läs mer om Länsförsäkringar Bergslagen

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete