Bolagsstyrning

2021 var ännu ett år i en annorlunda tid

Pandemin fortsatte pröva vår förmåga att gång på gång anpassa oss till nya förutsättningar. Tiden har stärkt oss i insikten om att tillsammans är allt möjligt – och lärt oss att än mer uppskatta de stunder vi får tillsammans.

Många av våra kunder, samarbetspartner och medarbetare har fortsatt varit påverkade av pandemin. Det är en självklarhet att vi som kundägt, lokalt bolag ställer upp och stöttar andra som har det svårt. Vi ökade vårt samhällsengagemang och gjorde ett extra anslag till Bergslagslyftet, vårt stöd för att våra barn och unga ska få en meningsfull fritid, och Stadsmissionen i Västerås och Örebro, vårt stöd till ekonomiskt utsatta familjer.

Årsredovisning 2021