Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Verksamhets- och hållbarhetsrapport 2018

2018 firade bolaget 170 år med en rad aktivitetet för alla kunder. Året var framgångsrikt med positivt resultat i samtliga affärsgrenar. Året präglades även av flera åtgärder för att bromsa den tidigare utvecklingen av ökade skadekostnader.

Verksamhets- och hållbarhetsrapport 2018

Årsredovisning 2018

Under 2018 har bolaget har passerat 29 miljarder kronor i affärsvolym för bank och har nu 41,7% marknadsandel för boendeförsäkringar.

Årsredovisning 2018

Våra styrdokument

Bolagsordning 

Bolagsstyrningsrapport

Ersättningspolicy

Protokoll från senaste bolagsstämman