Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Verksamhets- och hållbarhetsrapport 2017

2017 var ännu ett framgångsrikt år för bolaget. Tillväxt i samtliga affärer, ökade marknadsandelar och positivt resultat i samtliga affärsgrenar. Den tråkiga utvecklingen av skadekostnaderna fortsätter dessvärre och vi tvingas till allt fler och allt mer drastiska åtgärder för att komma till rätta med dessa.

Verksamhets- och hållbarhetsrapport 2017

Årsredovisning 2017

Under 2017 har vi ökat med dryga 7 000 sakförsäkringar och bolagets totala affärsvolym inom bank passerade 26 miljarder kronor under 2017. 

Årsredovisning 2017

Våra styrdokument

Bolagsordning 

Bolagsstyrningsrapport

Ersättningspolicy

Protokoll från senaste bolagsstämman