Viltolyckor - se upp för vilt i trafiken

Viltolyckor - se upp för vilt i trafiken

I genomsnitt sker en viltolycka var tionde minut någonstans i Sverige. Under höstmånaderna behöver du vara extra vaksam när djuren är mer rörliga.  Vilolyckorna fördubblas under den perioden. Var uppmärksam och sänk farten i områden där vilt rör sig.


När på dygnet är risken som störst?

I gryningen och skymningen är vilda djur som mest aktiva och risken för kollision som störst. Då är det viktigt att anpassa farten efter väglag och sikt. Ett djur kan korsa din färdväg när som helst och var som helst — till och med i tätbebyggt område.

Vilken typ av viltolycka är vanligast på våra vägar?

I Sverige är den vanligaste viltolyckan en kollision med rådjur följt av krock med vildsvin. Bägge olyckstyperna har ökat senaste åren. Allvarligast är en krock med älg, där risken för personskador är som störst.

Så här undviker du att krocka med vilt

  • Anpassa farten och håll uppsikt på både vägen och terrängen intill.
  • Kör försiktigt där viltstängsel saknas.
  • Var särskilt uppmärksam i skymning och gryning.
  • Många djur är flockdjur – fler än en kan dyka upp.
  • Ta varningsskyltar på allvar.

Om olyckan är framme

Om du råkar ut för viltolycka ska du i första hand ta hand om skadade och varna andra trafikanter. Du ska även kontakta polisen (ring 112) om du kolliderat med ett djur som till exempel älg, rådjur, vildsvin och dovhjort. 

  • Ta hand om skadade.
  • Varna andra trafikanter sätt ut en varningstriangel.
  • Ring 112
  • Markera platsen där viltolyckan skett för att underlätta spårning.

Enligt lag är du skyldig att göra en polisanmälan även om djuret inte verkar skadat. Enligt jaktförordningen §40 är vilda djur: björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.