Ökat innanförskap

Barn och unga i vårt område ska alla ha rätt till trygghet. En viktig förutsättning för trygghet är innanförskap, det vill säga möjligheten att vara delaktig i samhället och få sina rättigheter tillvaratagna. Tyvärr är det fler och fler barn som halkar efter. Genom att driva och ingå samarbeten och projekt som leder till önskat resultat kommer vårt hållbarhetsarbete bidra till ökad trygghet och en positiv utveckling som gynnar alla.

Destination gymnasium

Att bidra till ett hållbart samhälle betyder allt för oss. En förutsättning för det är bland annat att barn och unga går ut ur grundskolan med tillräcklig behörighet för att söka vidare till gymnasiet. Tyvärr halkar fler och fler efter. Genom vårt samarbete med Destination gymnasiet hjälper vi barn och unga att nå sina mål. Och att få rätt förutsättningar till fortsatt innanförskap och att lyckas framåt.

My dream now

Vår vision är att alla elever ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar. Vi engagerar frivilliga från arbetsliv och högskola som inspirerar elever att se möjligheterna i arbetslivet. My Dream Now erbjuder ett konkret program för inspirerande samverkan mellan skola och arbetsliv.

Fler samarbeten

Bris

Vi samarbetar med Bris som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.

Solrosen

Solrosen ger stöd till barn som har en frihetsberövad familjemedlem.

Young Innovation HUB

Young Innovation HUB är en samlingsplats för unga i ålder 16-30.