Råd vid skada

Gör din skadeanmälan

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Skadedrabbad?

Akuta skador utanför arbetstid

Vid akuta skador utanför arbetstid kan du få råd och hjälp av vår skadejour på telefon 020-59 00 00.

Många gånger kan du själv hjälpa till med att begränsa en skadas omfattning. Genom att agera snabbt och med sunt förnuft kan du rädda mycket som annars kunde gått förlorat. Viktigt att komma ihåg är att inte slänga något innan du har fått klartecken av din skadehandläggare och att alltid spara kvitton på dina utlägg.

Generella råd vid en skada

  • Inträffar en skada ska du anmäla den till oss så snart som möjligt.
  • Om en skada inträffar eller håller på att hända måste du försöka hindra eller begränsa skadan.
  • Dokumentera skadan. Du kan exempelvis ta bilder på den skadade egendomen.
  • Stöld, rån, överfall och skadegörelse ska polisanmälas. Polisintyget skickar du till oss. Sker skadan på hotell eller under transport ska den dessutom anmälas till ansvarigt företag.
  • Du behöver ge oss de upplysningar och handlingar vi behöver för att reglera ditt skadeärende. Det inkluderar även ditt krav på ersättning.
  • Du är skyldig att upplysa oss om det finns någon annan försäkring som gäller för samma skada.
  • Behåll skadade föremål. Det är för att vi ska få en möjlighet att göra en besiktning. Du har en skyldighet att medverka till besiktning av både skadad och oskadad egendom.

Råd vid olika skadehändelser

Här har vi samlat viktig information om vad du kan tänkas behöva tänka på vid olika typer av skadehändelser.

Blixt

Titta, lukta och lyssna. Har du minsta misstanke om brand på grund av blixtnedslag ska du kontakta Räddningstjänsten för sakkunnig hjälp. Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på om blixten slagit ned i ditt hem.

Brand

Drabbas du av en större brandskada som innebär att du inte kan bo kvar – kontakta snarast skadeavdelningen eller skadejouren. Läs mer om viktiga saker du bör tänka på om ditt hem drabbats av en brand med begränsade skador.

Båt

Här hittar du information om vad du bör tänka på om din båt tagit skada. Anmäl skadan till oss så snart som möjligt. Du får bara påbörja reparationen efter vårt godkännande.

Hushållsmaskin (ej fast monterad)

Gäller maskiner för klädvård, disk eller städning, förvaring eller tillagning av livsmedel, luftrening och luftfuktning. Läs mer om vad du bör göra om din hushållsmaskin har skadats. 

Inbrott/stöld

Läs mer om viktiga steg du bör ta om du drabbats av inbrott och stöld.

Motorstopp på bilen

Ring vår skadejour på tel 020-59 00 00. De ordnar med bärgning till närmaste lämpliga verkstad.

Stenskott

Läs om vad du ska göra när du fått stenskott.

Storm

Du kan ofta själv göra en insats för att begränsa en skadas omfattning. Här följer enkla råd om stormskador.

Stöld

När vi handlägger ditt skadeärende så kommer vi att begära en polisanmälan. Det är därför viktigt att du kontaktar polisen så snabbt som möjligt  när du drabbats av en stöld.

Stöld & skadegörelse fordon

Kontakta först polisen och gör en anmälan. Anmäl också skadan och stulen egendom till oss så fort som möjligt. 

Trafikolycka

Här hittar du information om du råkat ut för en trafikolycka. 

Vattenskada

Stoppa läckan så fort du kan. Att veta var huvudkranen för vattnet sitter kan bespara dig mycket bekymmer och pengar vid en läcka.