Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder, Aktiva placeringsförslag och vårt senaste tillskott: Hållbarhetsinriktade placeringsförslag. Tanken är att Investeringshjälpen ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Vi ser ökade nedåtrisker för den globala ekonomin drivet av kriget i Ukraina och den amerikanska centralbankens åtstramning. Utsikterna i de stora ekonomierna ser sämre ut jämfört med förra månaden, men det är framför allt i Europa tillväxten har reviderats ner. Inflationen fortsätter att överraska på uppsidan och centralbankerna i utvecklade ekonomier förväntas höja styrräntorna i en snabbare takt. Finanspolitiken blir mer expansiv i Europa och Kina men mindre expansiv i USA. Vi bedömer att risken för en lågkonjunktur har ökat, men det är inte vårt huvudscenario.

Investeringshjälpen april 2022

Se april månads film

Luis Gemzell, makroekonom på Länsförsäkringar, berättar om vad som händer med ekonomin i världen och hur vi tror att inflationen och ekonomin i olika länder kommer att utvecklas framöver.

Se filmen

Se alla nyheter