Majblomman Västernorrland

Vi stödjer Majblomman i Västernorrland - en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att motverka barnfattigdomen i Sverige

Vi är ett kundägt lokalt företag och en av våra hjärtefrågor är att bidra till ett tryggt och hållbart Västernorrland. Därför stödjer vi Majblomman som gör att fler barn i familjer som har det tufft ekonomiskt kan få en aktiv fritid i gemenskap med andra.

Bidrag till cykel och fritidsaktiviteter

I Västernorrland har Majblomman 22 lokalföreningar där barnfamiljer i länet kan söka ekonomiskt stöd.

- Stödet gör det möjligt för ett barn att till exempel få gå i olika idrottsaktiviteter och därmed dela gemenskap med andra. Vi kan betala medlemsavgift till en idrottsförening och se till att barnet har den utrustning som krävs, säger Margit Bäckman från Majblommans lokalförening i Härnösand.

Ibland kan det också handla om att få göra något man annars inte har råd med som att gå på restaurang, bio eller att få ordna ett eget barnkalas.
- Det är många barn som lever under väldigt begränsade omständigheter och ett bidrag från Majblomman kan underlätta mycket för familjen, säger Margit Bäckman.

Vi skänker 150 000 kronor till Majblomman

Sommaren 2020 skänkte vi 150 000 kronor till Majblomman eftersom Corona-utbrottet gjort att majblommeförsäljningen minskade och det fanns mindre medel att dela ut till länets barn. Läs mer här 

För varje röst i fullmäktigevalet skänker vi 10 kronor

Från och med 2021 skänker vi 10 kronor för varje kund som röstar i fullmäktigevalet till Majblomman i Västernorrland. Gåvan delas ut i december varje år. Läs mer här

Sök ekonomiskt stöd

Majblomman är en ideell organisation som delar ut ekonomiskt stöd i mån av resurser. Ekonomiskt stöd kan sökas för barn upp till 18 år i familjer där pengarna inte räcker till. 

Bidra med en gåva

Du kan stötta genom att ge av din tid eller en gåva i form av pengar. Du kan till exempel bli volontär, månadsgivare eller ge en gåva både som privatperson och företag.