Hållbarhet & forskning

Länsförsäkringar Västernorrlands hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete

För oss är hållbarhetsfrågan inte ny. Genom att vi är kundägda och agerar på en lokal marknad följer hållbarhetsansvaret naturligt. Sedan starten har samhällsengagemang och trygghet för kunderna varit två av våra grundpelare. För oss innebär ett hållbart företagande att på ett etiskt sätt ta ansvar för resurser i samhället och bruka dem hållbart - ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår Hållbarhetsredovisning.

Vill du veta mer?

Kontakta Mats Wiklund, hållbarhetsansvarig

Prioriterade områden

För oss är det självklart att värna om vårt län och barnens trygghet och hälsa. Därför stödjer vi sociala projekt, ungdomsidrott och elitlag i länet. Vi arbetar med ansvarsfulla investeringar i vår kapitalförvaltning och vi arbetar också målmedvetet för att förebygga skador med målet att skydda såväl miljön som personer och ägodelar. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper visar vi vägen för våra kunder. I förlängningen skapar vi en sund affär som bidrar till en positiv och hållbar utveckling i hela länet. 

Vårt miljöengagemang

Vi bedriver ett omfattande arbete med att hjälpa våra kunder att förebygga skador som har stor påverkan på vår närmiljö. Vi arbetar också med att förebygga effekterna av framtida klimatförändringar och att minska miljöpåverkan av våra interna arbetssätt.

Engagemang för barn och unga i Västernorrland

Vi har ett starkt engagemang för vår utveckling och vill skapa en attraktiv region och ett tryggt samhälle.

Våra ansvarsfulla investeringar

Jordglob

Även om vi är ett mindre lokalt bolag i Västernorrland så kan vi via vår kapitalförvaltning påverka de stora bolagen att välja investeringar som gynnar miljön. Därför avstår vi bland annat från investeringar i olja, kol, tobak och i spelbolag. 

Miljöarbete

Vårt arbete för att minska antalet skador gynnar miljön. Men vi gör mycket annat också. Läs om våra initiativ.

Samhällsengagemang

Vår vision om trygghet i vardagen är ledstjärnan både i vår egen verksamhet och i de lokala initiativ vi stödjer.

Hållbarhetsredovisning

Här får du en bild av Länsförsäkringar AB:s ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete och resultat.

Ansvarsfulla investeringar

Vi är övertygade om att de bolag som tar ansvar för miljö och sociala frågor är de bästa investeringarna.

Forskning

Vi stödjer forskning som skapar en tryggare framtid. Bland annat inom områdena klimat, trafik och bostäder.

Mångfald och jämställdhet

Vårt arbete inom mångfald och jämställdhet hjälper oss skapa trygghet för människor oavsett livssituation.