Försäkra det värdefullaste du har

Dagen då du kommer hem från BB med ditt nyfödda barn så blir vardagen sig aldrig lik. Genom att köpa en barnförsäkring kan du vara trygg med att ditt barn är ekonomiskt skyddat om något skulle inträffa. En barnförsäkring ger ett viktigt ekonomiskt tillskott om ditt barn skulle bli allvarligt skadat eller svårt sjukt och bör tecknas så snart som möjligt efter att barnet har fötts.  

Varför behövs en barnförsäkring?

Det finns redan ett grundskydd via samhället som bland annat ger barn tillgång till vård, ersättning från Försäkringskassan och i enstaka fall även ett mindre skydd vid olycksfallsskada. Däremot räcker det skyddet sällan hela vägen om någonting allvarligt skulle inträffa. 

Ansök om barnförsäkring

Exempel - Diabetes

En pojke i 9 års åldern blir akut inskriven på sjukhus för vård och det visar sig att han har fått diabetes typ 1. Pojken får stanna kvar på sjukhuset i elva dagar, men innan han kan gå tillbaka till skolan behöver han få fortsatt vård av sina föräldrar i hemmet. Försäkringskassan beviljar pojkens föräldrar en fjärdedels omvårdnadsbidrag under tre års tid. Diabetes är en sjukdom som pojken kommer att ha under resten av sitt liv, alltså en bestående funktionsnedsättning som ger möjlighet till ersättning för medicinsk invaliditet på 15%. 

Såhär mycket betalas ut om du tecknat en barnförsäkring: 

Ersättningen för medicinsk invaliditet beräknas på valt försäkringsbelopp. Ett prisbasbelopp är ett värde som årligen fastställs av regeringen och följer prisutvecklingen i samhället. Det gör att vår ersättning indexeras årligen.

Pojkens försäkringsbelopp är 40 PBB (PBB = prisbasbelopp), det vill säga 1 932 000 kr, vilket resulterar i en ersättning på totalt 383 552 kr. Ersättningen är helt skattefri

Såhär mycket betalas ut: 

 • Akutvårdsersättning 725 kr
 • Sjukhusvistelse 11 dygn 6 376 kr
 • Vård i hemmet 12 dagar 6956 kr
 • Medicinsk invaliditet 289 000 kr
 • Omvårdnadsbidrag 79 695 kr

Beloppen är beräknade utifrån prisbasbeloppet för 2022 vilket är 48 300 kr.


Vår barnförsäkring skyddar vid sjukdom och olyckor, dygnet runt, året runt

Några exempel på vad som ingår i vår barnförsäkring

 1. Ekonomisk invaliditet - förlorad arbetsförmåga

  Ett engångsbelopp betalas ut om ditt barn får en bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst 50 procent, till följd av en olycksfallsskada eller en sjukdom. 

 2. Medicinsk invaliditet - bestående skada

  Ett engångsbelopp betalas ut om ditt barn får en bestående nedsättning av sin funktionsförmåga efter en olycksfallskada eller en sjukdom.

 3. Diagnosersättning

  Om ditt barn drabbas av en diagnos som till exempel allvarlig hjärnskada, elakartad cancer, ulcerös kolit och MS betalas 10 procent av försäkringsbeloppet ut direkt när diagnos har fastställts av läkare. 

 4. Ersättning vid olycksfall

  Vid olycksfallsskada som krävt läkar- eller tandläkarbehandling kan du få ersättning för kostnader för förstörda kläder, glasögon, hjälm, hörapparat och andra handikapphjälpmedel.

 5. Terapi vid krisreaktion

  Om ditt barn drabbas av en krisreaktion kan vi ge ersättning för kristerapi upp till tio behandlingstillfällen inom ett år från första behandlingstillfället. Orsaken kan till exempel vara nära anhörigs död, svår sjukdom, olycka, våld, hot eller kris som utlösts av mobbing.

 6. Ersättning för tandskada

  Vid olycksfallsskada lämnas ersättning för tandskada som kräver tandläkarbehandling upp till fem år från olyckstillfället. 

Vi finns där du är för dig och din familj 

Dina barns trygghet är vår högsta prioritet. Det kan vi försäkra! Teckna din barnförsäkring online eller kontakta oss på 0611 - 36 53 00 så hjälper vi dig försäkra det värdefullaste du har. 


Länsförsäkringar Västernorrland