Samhällsengagemang

Samhällsengagemang hos Länsförsäkringar Västerbotten

Sponsring och samhällsengagemang

Som kundägt bolag med Västerbotten som enda marknad finns vi nära våra kunder. Eftersom vi har en naturlig plats i många människors vardag är det självklart och viktigt för oss att vi har ett engagemang som bidrar till trygghet för både människor och verksamheter. Vår ambition är att stödja och engagera oss i frågor som berör många.

Vårt samhällsengagemang ska förena samhällsnytta med affärsnytta – oavsett om det är ett arbete vi själva driver eller om vi gör det i samarbete med andra. Vi är måna om att våra medel används på rätt sätt och i sammanhang där de gör verklig nytta. Sponsringen ska också ligga i linje med våra värdeord: nära, engagerade och okrångliga. 


Reflexvästar till förskolebarn

Vi vill att alla barn ska vara trygga i trafiken. Ett sätt att minska riskerna är att barnen använder reflexväst. Därför erbjuder vi på Länsförsäkringar Västerbotten alla förskolor och dagbarnvårdare i länet att helt kostnadsfritt beställa våra reflexvästar. På västarna trycks förskolans namn samt telefonnummer.

Erbjudandet gäller förskolebarn i åldern 1-5 år i Västerbottens län.

Till beställningsformuläret

Vi vill ge trygghet åt familjer i Västerbotten som har barn med långvarig sjukdom

Till Norrlands universitetssjukhus i Umeå remitteras svårt sjuka barn från hela norra sjukvårdsregionen, barn som ibland bor långt ifrån Umeå. Det innebär att familjer måste splittras om ett barn blir långvarigt sjuk. I Hjältarnas Hus kan barnen bo tillsammans med sina nära under påfrestande behandlingsperioder, oavsett om sjukhusvistelsen sträcker sig över ett par dagar, veckor eller månader. Huset invigdes i maj 2017 och ligger vackert beläget i sjukhusparken vid Norrlands universitetssjukhus. 

Läs mer om invigningen av Hjältarnas Hus.

Läs mer om Hjältarnas Hus

Grönt Kort – för en schysstare fotboll i Västerbotten

I samarbete med Västerbottens Fotbollförbund vill vi bidra till en schysstare stämning på länets fotbollsplaner, samt lyfta fram alla goda föredömen som finns inom fotbollen. Grönt Kort är matchens fair play-pris som delas ut av lagens ledare till spelare som utmärkt sig på ett schysst sätt. Kortet registreras också i Västerbottens Fotbollförbunds officiella app Sportswik.

Grönt Kort – för fair play är ett engagemang som ligger helt i linje med våra värderingar.

 

Engagemang i det lokala samhället

Starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt

Vi har sedan lång tid tillbaka ett engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt.

I hela Sverige stödjer och samarbetar vi aktivt med lokala organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar. Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och skapa trygghet där människor lever, arbetar och är aktiva. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna utan hela samhället.

Dessutom bedriver vi ett aktivt förebyggande samhällsarbete för att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för människorna i länet. Omsorgen om det lokala samhället syns både i den långsiktiga omsorgen om pensionsspararnas pengar och i bankerbjudandets lokala prägel.

Vi satsar också långsiktigt genom att bidra till forskning som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker i samhället.

Läs mer om Länsförsäkringars Forskningsfond