Renovera köket – så bygger du smart och säkert

En köksrenovering är en stor investering som ska hålla länge. Här är vår guide för att renovera köket rätt och minimera risken för skador när du väl har ditt sprillans nya kök på plats.

Bild på en ung pappa med två barn i ett nyrenoverat kök.

I takt med att köksöar, ismaskiner, kolsyreblandare och vattenanslutna kaffeapparater flyttar in i våra hem står köket för en allt större del av hushållets vattenanvändning.

Idag bygger vi även gärna kök med härliga öppna planlösningar och vackra trägolv. Men trenden med ekparkett och sociala ytor gör också att vattenskador i köket blir vanligare och svårare att begränsa. Det är därför det är viktigt att ha koll under köksrenoveringen – och bygga snyggt utan att tumma på funktionaliteten.

Få kontroll över renoveringen med vår guide!

Checklista innan du sätter igång

 1. Bygger du fackmässigt?

  Ha koll på Boverkets byggregler så jobbet blir fackmässigt gjort.

 2. Full ersättning om något händer?

  Följ branschreglerna inom byggbranschen för att få full ersättning vid eventuell skada.

 3. Behövs bygglov?

  Kolla om du behöver bygglov och skicka in en bygganmälan hos Byggnadsnämnden i din kommun.

 4. Anlitar du rätt proffs?

  Bestäm vilka hantverkare du behöver anlita för att få jobbet gjort. Se vår checklista när du anlitar entreprenör

 5. Plan för projektets detaljer?

  Gör en projektplan med alla inblandade och gör detaljerade ritningar. Bestäm arbetsgången så alla arbetsmoment blir utförda enligt plan.

Vad säger byggreglerna för kök egentligen?

Dagens byggregler (BBR) har krav på att det ska finnas vattentäta golvskydd under kyl och frys, diskbänk, diskmaskin och vattenanslutna apparater. Vi rekommenderar också att komplettera vattentät golvbeläggning med golvbrunn eller översvämningsskydd och sensorer kopplade till vattenfelsbrytare.

Det finns inga särskilda regler för när ett kök ska renoveras. Det är oftast det löpande slitaget som avgör när det blir dags för att planera in en renovering.

Vill du slippa tråkiga överrakningar i form av läckageskador, och därmed också en oplanerad renovering, är det bra att ha regelbunden koll på alla vattenanslutningar i vaskskåpet och bakom diskmaskinen. Har du fler vattenanslutna maskiner i köket behöver du kontrollera deras anslutningar också.

Tips! Skaffa en vattendetektiv

En vattenfelsbrytare fungerar som en jordfelsbrytare som bryter inkommande vattenledning om det uppstår ett läckage. När du väl renoverar och har rörmokaren på plats kan du passa på att installera vattenfelsbrytaren för en relativ låg kostnad och säkra investeringen du gör i ditt nya kök.

Ett till tips är att montera ett enkelt vattenlarm under diskbänksskåpet. Det är en billig försäkring som larmar om det blir ett droppläckage.

Visste du att...

Det är inne i diskbänksskåpet och kring diskmaskinen som de flesta skadorna inträffar. Det beror ofta på läckande anslutningsslangar, till exempel till diskmaskiner och ismaskiner. Andra vanliga orsaker är bristfälliga eller helt saknade vattentäta skikt och stopp i avlopp.

Håll budgeten med smart planering

För att hålla nere kostnaderna när du renoverar är det viktigt att ta saker i rätt ordning, så att du slipper göra om delar från början. Undvik missar längs vägen genom att planera köksrenoveringen noggrant steg för steg och komma överens om pris innan med hantverkare. Med den dialogen slipper du överraskningar som att det behövs bytas avlopp eller annat under renoveringens gång.

De typiska stegen när du renoverar köket

Ett vanligt sätt att ta sig an renoveringen är att först riva det gamla köket. Efter det sker oftast flyttning av el- och vattenledningar innan det slutligen är dags att börja med golvet. Det är bra om du får till golv med samma nivå under hela köksinredningen, om det skulle bli läckage under.

I samma veva kan du passa på att montera en enkel golvbrunn under köksinredningen vid diskmaskinen för en billig kostnad. Diskmaskinen är oftast stora boven i köket när det kommer till vattenskador och en golvbrunn tar hand om vattnet vid läckage.

Tips! Fynda begagnat

Kolla upp möjligheten att sätta in en begagnad köksstomme istället för en helt ny – bra för både miljön och plånboken.

Undvik de vanliga missarna

I köket är det lätt hänt att man lägger sitt fokus på det estetiska under renoveringen. Och visst ska det bli snyggt, men glöm inte bort att byta vatten och avlopp så du har en lösning som håller över tid.

Icons/70px/Quotation-mark-70
Det vi ser när vi är ute och besiktigar nya kök är att det ofta saknas vattensäkringar för kyl och frys och täta rörgenomföringar under diskbänksskåp. Det är en simpel grej, men som kan innebära en stor skillnad vid en skada och påverka ersättningen du får från försäkringen.
Morgan Edlund, skadeförebyggare Länsförsäkringar Västernorrland

Byt ut gamla rör och spara pengar på sikt

Vid renovering av kök är det smart att titta på möjligheten att samtidigt byta ut kökets ledningssystem, särskilt inbyggda ledningar för varm- och kallvatten. Ett modernt kök har minst 30 års livslängd och det innebär att äldre rör som lämnas kvar i väggar och golv riskerar att börja läcka. Följden blir att köket måste rivas eller repareras i förtid, vilket kan bli en dyr historia.

Passa på att ta upp frågan med din VVS-installatör och se om ni kan byta ut rören med en säker övergång mot befintliga system. Merkostnaden är förhållandevis liten med tanke på investeringen du gör i köket.

Rördragning diskbänk

Om du renoverar köket själv

Planerar du att renovera köket själv? Snickerierna är ofta inga problem att göra helt själv eller bara anlita hjälp för en del av byggjobbet.

I samband med en köksrenovering är det inte sällan inredningen behöver flyttas om och då behöver du också dra om el. Här behöver du anlita en certifierad elektriker för att utföra eljobbet, det är det lagkrav på.

Det är också bra att anlita en rörmokare som tillhör ett auktoriserat VVS-företag för hjälp med vatteninstallationerna. Då får du ett intyg på att jobbet är gjort enligt gällande krav. Det är också en kvalitetshandling som höjer värdet på din bostad.

Vattensäkra köket när du bygger

Beroende på om du planerar att göra en helrenovering eller väljer att behålla delar av köksinredningen finns det några anpassningar du kan göra för att följa branschregler och bygga bort risken för vattenskador.

Den bästa lösningen när du ska bygga ett nytt kök eller helrenovera ditt gamla är att placera vattentäta skikt, så kallade golvskydd, under alla vattenanslutna apparater och diskbänksskåpet.

 • Plastmatta
  Ska du lägga plastmatta i hela köket, ska den vara fogtät och uppvikt 50 mm på väggen bakom köksinredningen och gärna 20 mm på övriga väggar.

 • Klinkers
  Ska du ha klinkers i köket lägger du tätskikt under som också ska vikas upp 50 mm på väggen bakom köksinredningen och dras ut minst en meter på golvet framför bänkinredningen.

 • Trägolv
  Ska du lägga in trägolv eller liknande gör du ett lokalt golvskydd med uppvikta kanter under både diskbänksskåp och diskmaskin. Det kan vara platsbyggt med plastmatta eller färdiga golvskydd.

Oavsett vilken golvbeläggning du väljer rekommenderar vi att du kompletterar golvskyddet med en golvbrunn och ett vattenlarm, eller en detektor kopplad till en vattenfelsbrytare. Då får du det bästa skyddet mot vattenskador.

Kan du inte ordna vattentät golvbeläggning under hela skåpinredningen kan du montera en vattentät insats i diskbänksskåpet.

Det finns färdiga diskbänksinsatser som är enkla att montera i de flesta skåp. Ett annat sätt är att låta en golvläggare lägga in en plastmatta med uppvikta kanter i skåpet, även i framkant. Se till att ha ett vattentätt underlag även under till exempel diskmaskin, kyl, frys och kaffemaskin.


h Golvskydd under diskbänksskåp och diskmaskin

I eller under diskbänkskåp och under diskmaskin, kyl, frys och andra vattenanslutna apparater, ska det finnas ett vattentätt skikt för att utläckande vatten snabbt ska kunna upptäckas.

Vid nyproduktion eller byte av köksinredning bör du sträva efter att det vattentäta skiktet ligger på golvet, så kallat golvskydd.

Golvskyddet är viktigt för att:

 • Samla upp eventuellt läckagevatten på ett ställe
 • Skydda anslutningsrör och avloppsslangar till apparater
 • Säkerställa eventuellt läckage mellan övergången från avloppsrör ur golv och diskbänksavloppet

Golvskyddet ska tätas vid rörgenomföringar och vara uppvikt mot angränsade byggnadsdelar. Golvet under hushållsmaskiner som står direkt på golvskyddet ska ha samma nivå som kökets övriga golvbeläggning.

hg Kyl, frys och andra vattenanslutna hushållsmaskiner

 • Kyl och frys ska stå på vattentäta underlag som kan vara platsbyggt eller färdiga vitvaruunderlägg.
 • Komplettera vattenanslutna maskiner med golvbrunn och vattenlarm, eller detektor kopplad till läckagebrytare eller vattenfelsbrytare.
 • Blandare och vattenanslutna apparater ska klara ett statiskt tryck på lägst 10 bar.
 • Vattenanslutna vitvaror monterade högre upp i skåpinredningen kan ha ett skydd som leder läckagevattnet till ett golvskydd.

h Vattenlarm som varnar om läckage

Montera vattenlarmet i eller under diskbänksskåpet och placera givare under diskmaskinen och intill avloppsröret och vattenrören. Börjar det läcka suger givarna upp vattnet och larmet börjar pipa.

h Rörgenomföringar i diskbänksskåpet

Om rörgenomföringar kommer in genom skåpets botten, täta dem med tätningsband och stosett. Finns det möjlighet att flytta rören så att de kommer ut genom skåpets väggsidor är det att föredra.

Ladda ner vår kompletta guide

Ska du renovera själv eller vill ha koll på att arbetet blir rätt utfört kan du ladda ner vår guide för hur du bygger bort vattenskador. Följer du den uppfyller du alla villkor, bygg- och branschregler.

Bygg bort vattenskador

Du kanske också är nyfiken på

Renovera badrummet

Att renovera badrum är ett stort projekt som kräver noggrann planering. Läs vår guide för en lyckad badrumsrenovering.

Till renovera badrum

renovera badrum

Teknisk livslängd 

Vilka material och installationer är smarta att byta ut när du renoverar? Se vår lista över teknisk livslängd.

Till lista teknisk livslängd

teknisk livslängd