Våra förvaltningsformer

Det finns tre olika alternativ för ditt pensionssparande. Fondförvaltning, garantiförvaltning och traditionell förvaltning. Det går inte att starta ett nytt sparande med traditionell förvaltning men i många fall kan en befintlig försäkring bytas till förvaltningsformen Nya Trad.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.