LF i topp i hållbarhetsmätning

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har frågat svenska bankkunder hur de upplever sin banks hållbarhetsarbete. Länsförsäkringar hamnar i topp. Vi är stolta och glada över att kunderna upplever att vi har ett bra hållbarhetsarbete och att vi tar ett tydligt samhällsansvar.

Vi är stolta och glada över att kunderna upplever att vi har ett bra hållbarhetsarbete och att vi tar ett tydligt samhällsansvar. SKI:s hållbarhetsmätning bygger på utvärderingar om hur kunder upplever hur hållbara deras banker är när det kommer till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Undersökningen kompletteras även med en analys av hur upplevd hållbarhet påverkar kundnöjdhet och lojalitet. Privatkunderna värderar Länsförsäkringars hållbarhetsarbete högst.

– Det är glädjande att se att vi har kundernas förtroende och att de uppskattar vår lokala närvaro, decentraliserade beslutsfattande och våra investeringar i lokalsamhället, säger Sven Eggefalk, vd Länsförsäkringar Bank.

Läs mer om SKI:s hållbarhetsindex här. 

Se alla nyheter