Samhällsengagemang

Engagemang i det lokala samhället

Starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt

Vi har sedan lång tid tillbaka ett engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt.

I hela Sverige stödjer och samarbetar vi aktivt med lokala organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar. Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och skapa trygghet där människor lever, arbetar och är aktiva. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna utan hela samhället.

Dessutom bedriver vi ett aktivt förebyggande samhällsarbete för att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för människorna i länet. Omsorgen om det lokala samhället syns både i den långsiktiga omsorgen om pensionsspararnas pengar och i bankerbjudandets lokala prägel.

Vi satsar också långsiktigt genom att bidra till forskning som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker i samhället.

Läs mer om Länsförsäkringars Forskningsfond

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Samhällsengagemang hos Länsförsäkringar Värmland

Hur kan Länsförsäkringar Värmland bidra till FN:s globala hållbarhetsmål? Det har vi hjälpts åt att ta reda på. Här är vår lista med 100 konkreta insatser.

Att jobba med hållbarhet kan låta abstrakt, men är egentligen väldigt enkelt. Det handlar om att göra världen – och Värmland – till en bra plats att leva på. Att vara klimatsmart, miljövänlig och energieffektiv, men också att främja ett rikt kulturliv. Att ha föreningar och företag som värnar om vår framtid. Helt enkelt att skapa förutsättningar för en bra, sund och givande tillvaro. För alla olika människor, i livets alla skeden.

 


Sponsring

Vi bor, lever och verkar i Värmland. Precis som våra kunder. Därför är det viktigt för oss att vara med och stötta det lokala föreningslivet. Vi vet att våra bidrag ger fler möjlighet att utöva en meningsfull fritid i närheten av sitt eget hem. Det i sin tur skapar tryggare samhällen, fler samhällsbyggare och bidrar till att göra Värmland mer hållbart.

Sammanlagt sponsrar vi över 100 föreningar runt om i Värmland. Allt från idrott till kultur, vuxna och barn och gräsrot till elit. Vi jobbar kontinuerligt med att göra vår sponsring mer jämställd och öka andelen till barn- och ungdomsaktiviteter. Tillsammans med våra samarbetspartners jobbar vi också för att mer pengar fördelas till samhällsprojekt som ökar trygghet, mångfald, hållbarhet och jämställdhet.


Skridskokompis i samarbete med Färjestad BK

Färjestad BK och Länsförsäkringar Värmland vill inspirera barn och unga i rörelse och samtidigt ge dem möjlighet att prova på att åka skridskor i en fantastisk miljö.

Årets matentreprenör i Värmland

Tillsammans med LRF Konsult delar vi ut priset Årets matentreprenör i Värmland för att lyfta länets matproducenter.

Gratis reflexvästar till alla förskolor i Värmland

Vi vill att alla barn ska vara trygga i trafiken. Därför erbjuder vi på Länsförsäkringar Värmland alla förskolor i Värmlands län att helt kostnadsfritt  beställa våra reflexvästar till både barn och personal.

Erbjudandet gäller vid terminsstart (vår och höst)