Risk för skyfall i vårt län

SMHI varnar för att det kan bli skyfallsliknande regn i vårt område idag. Extrema skyfall belastar avloppssystemen och vatten som kommer upp genom avlopp kan göra att källare översvämmas. Så här kan du minska risken för skador:

• Se över källaren.
Det blir lätt översvämning i källare - ställ upp sådant som står på golvet på hyllor eller flytta det till vindsförråd.
• Kolla tak och rännor.
Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar. Kontrollera även taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.
• Kolla upp dina golvbrunnar.
Golvbrunnar kan ställa till problem om du inte har backventiler - se till att ha filtar och något tungt att ställa ovanpå för att stoppa vatten från att komma in.
• Marken runt huset.
Se till att marken runt ditt hus lutar bort från huset och att kantstenar på gatan inte saknas så att rännstensvattnet rinner in mot ditt hus. Lutningen ska vara minst 15 centimeter räknat från husets yttervägg och tre meter ut.
Parkera bilen smart. Flytta på bilen om den står på en plats som är placerad lågt.
 

Se alla nyheter