Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder, Aktiva placeringsförslag och vårt nytillskott: Hållbarhetsinriktade placeringsförslag. Tanken är att Investeringshjälpen ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Världen såg nyligen ut att gå in i en lite lugnare fas, med både stabiliserande inflation och tillväxt. Den nya virusmutationen, omikron, har dock skakat marknader och en hel del osäkerhet består. Det här gör att den senaste statistiken och förtroendeindikatorer förmodligen inte nödvändigtvis säger så mycket om utvecklingen på kort sikt. Just nu skärps återigen skyddsrestriktioner i förebyggande syfte och tills vi vet mer om mutationen kommer osäkerheten att hämma ekonomin. Om det visar sig att vi får omfattande nya restriktioner ökar risken för en försämrad konjunkturutveckling. I så fall kommer sannolikt den ekonomiska politiken återigen bli mer expansiv. I dagsläget vet vi dock för lite om den nya mutationen för att bedöma sannolikheten och får därmed stå ut med en hög grad av ovisshet.

Investeringshjälpen december 2021

Se december månads film

Luis Gemzell, makroekonom på Länsförsäkringar, berättar om vad som händer med ekonomin i världen och hur vi tror att inflationen och ekonomin i olika länder kommer att utvecklas framöver.

Se filmen

Se alla nyheter