Ansök om kultursponsring

Ansök om kultursponsring

Sök kulturknuffen – kultursponsring som du kan söka för att ta nya kliv i skapandet och låta ännu fler ta del av det.

Att hitta uttryck och att dela upplevelser gör att människor mår bra och känner sig trygga. I sig själva och med varandra. Därför stöttar vi länets kulturskapare. Oavsett om du är gammal i gemet eller precis börjat göra din grej.

Här kan du läsa om hur vi arbetar med kultursponsring och hur du kan ansöka.

 

Sponsring ska leda oss mot vår vision "Tillsammans skapar vi trygghet och förverkligar drömmar". Vi skiljer oss från våra konkurrenter genom att vi är lokala och kundägda. Våra huvudstäder är Tierp, Enköping, Östhammar och Uppsala. Vår idé är nämligen att skapa trygghet för människor och företag i Uppsala län. Bara här, ingen annanstans. Våra samarbeten ska vara långsiktiga med tydlig koppling till socialt ansvar, trygghet och inkludering. 

Vi lägger oss inte i vad kultur är för dig. Men vi bryr oss om vad den ger dig. Att hitta uttryck och att dela upplevelser gör att människor mår bra och känner sig trygga. I sig själva och med varandra. Därför stöttar vi länets kulturskapare. Oavsett om du är gammal i gemet eller precis börjat göra din grej.

För att ta del av vår sponsring ska alla föreningar vi stöttar följa Länsförsäkringars grundvillkor för sponsring, d.v.s. nolltolerans mot alkohol, tobak och droger, nolltolerans mot och aktivt arbeta mot mobbing, visa gott ledarskap och gott föredöme - vilket gäller både ledare, aktiva och föräldrar. Som en del i ovan ingår det därför att ett enligt överenskommelse antal personer som verkar inom respektive organisation erbjuds och deltar på en utbildning/ föreläsning kring ledarskap, gruppklimat och hur man aktivt motverkar kränkningar.

Länsförsäkringar har sedan under samarbetsavtalets tid möjlighet att följa upp hur att föreningen deltagit och därmed fullföljt sitt åtagande.

Sök Kulturknuffen

Sök Kulturknuffen
Lämna tomt om det inte finns