Löneväxling för dig som anställd

Löneväxling är ett förmånligt sätt att pensionsspara. Det innebär att du avstår från en del av din bruttolön och får den inbetald till din pension istället.

Vem kan löneväxla?

Du behöver ha en månadslön på cirka 40 000 kronor eller mer efter löneväxling. Om du löneväxlar med en lägre lön påverkas de sociala förmånerna, till exempel sänks din pension i det allmänna pensionssystemet.

Vad innebär ett bruttolöneavdrag?

Det betyder att du som anställd accepterar en lägre bruttolön i utbyte mot pension.

Varför ska jag löneväxla?

En av fördelarna med löneväxling är att du inte betalar skatt på pengarna förrän de betalas ut till dig som pension. Om din inkomstskatt är lägre när du går i pension än vad du betalar i inkomstskatt idag så kan det vara extra förmånligt. Din arbetsgivare kan också betala in cirka 5-6 procent extra till ditt sparande i samband med löneväxling.

Löneväxling är också ett bra alternativ till att spara lite extra till din pension eftersom avdragsrätten för pensionssparande togs bort helt under 2016.

Ta kontakt med din arbetsgivare och fråga om dina möjligheter att löneväxla.

Om du är arbetsgivare - erbjud dina anställda löneväxling

Om du vill veta mer om löneväxling är du välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta oss