För dig som har IPS

Sedan 2016 får man inte längre göra skatteavdrag för ett IPS. Det gör det ofördelaktigt att spara i ett IPS-konto som privatperson.

Vad är IPS?

Individuellt pensionssparande (IPS) är ett bundet pensionssparande där du placerar dina pengar själv.

IPS för dig som är anställd och har en tjänstepension från din arbetsgivare

För dig som är anställd och har en tjänstepension från din arbetsgivare gäller att du från om med januari 2016 inte längre kan göra avdrag i deklarationen för individuellt pensionssparanden (IPS). Det innebär att det sedan dess är ofördelaktigt att ha ett sparande i IPS eftersom du sätter in skattade pengar och därefter skattar på utbetalningarna i och med inkomstskatten. Du blir alltså dubbelt beskattad.

Vad ska jag göra om jag är anställd och har tjänstepension samt sparar i en IPS?

  • Vi rekommenderar att du stoppar dina nuvarande inbetalningar och i stället öppnar ett ISK eller en aktiedepå för ett fortsatt sparande.
  • Du kan inte flytta ditt innehav från IPS till exempelvis ett ISK-konto.
  • Om ditt försäkringsskydd (exempelvis vid sjukskrivning eller dödsfall) är kopplat till sparandet behöver du se över det.

    Villkor för IPS

Kan jag ha kvar mitt IPS-konto trots att avdragsrätten inte längre gäller?

Ja, ditt IPS sparande fortsätter att förvaltas tills du vill ta ut pengarna, tidigast från och med att du fyller 55 år. När du väljer att starta utbetalningen väljer du också om du vill ha den utbetald från fem år upp till tjugo år. Du kan fortfarande ändra dina placeringar i din IPS under hela spartiden

Hur flyttar jag mitt IPS-konto?

IPS har fri flytträtt som innebär att du kan flytta kontot mellan olika aktörer. Om du har ditt IPS på annat håll idag kan du enkelt flytta det till oss. Du får en bra överblick över ditt sparande och ju mer du samlar hos oss, desto bättre förmåner kan du få. Vi hjälper dig förstås med flytten. Använd flyttblanketten nedan eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Flyttblankett

Vem ärver mina tillgångar på IPS-kontot om jag avlider?

Du har möjlighet att utse en eller flera förmånstagare. Förmånstagare är den som tillgångarna på pensionssparkontot ska utbetalas till eller rätten till pensionssparavtalet ska övergå till, om du avlider.

IPS för dig som saknar tjänstepension eller är egenföretagare

IPS är fortfarande fördelaktigt för dig som saknar tjänstepension i din anställning eller är egen företagare. Du får då göra avdrag för sparandet i inkomstdeklarationen. Läs mer om avdragsrätten hos Skatteverket.