Så mycket förlorar du per dag på att vabba

Siffror för förra årets vab har i dagarna offentliggjorts. Totalt tog vi ut 8 563 132 dagar år 2022 vilket är en ökning med 2,2 procent från året innan. Mellan åren 2006 – 2022 ökade antalet med 3 643 037 dagar. Statistiken visar också att det fortsatt är mammor som tar det största ansvaret för sjuka barn. – Fördelningen mellan föräldrarna visar sig vara densamma år efter år, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar. Hon tror att anledningen är att den som tjänar minst vabbar mest, och att man kanske inte tänker på är att vab påverkar såväl lön som pension. Se bilaga för vab genom åren och fördelningen mellan könen mellan 2006 och 2022. Kontakta lena.bivner@lansforsakringar.se om du vill ha fördelning för ett specifikt län.

Trifa

Så här mycket förlorar man per dag i lön och pension på att vabba

Månadslön Förlorad lön per dag Förlorad pension per dag Total förlust per dag
50 000 kr 1 158 kr   393 kr 1 551 kr
36 000 kr   505 kr   260 kr    765 kr
25 000 kr   272 kr   181 kr    453 kr

-Efter 33 000 kronor i lön påverkas inte ersättningen för vab vilket gör att pappor som oftare är den som har högst lön, förlorar mer på att vara hemma. Andra förklaringar kan vara att man uppfattar att den som tjänar mest har det viktigaste arbetet. Får familjen fler barn och det pågår under en längre tid får det stor inverkan på kvinnans löneutveckling och pension, säger Trifa Chireh.

Hon tror att bästa sättet att få ett mer jämställt uttag av vab-dagarna är att höja kunskapen om pensionssystemet om hur olika val under arbetslivet påverkar pensionen, men vi behöver även förändra strukturen på arbetsmarknaden.
 

-Arbetsgivare borde kunna konkurrera om anställda genom att ha familjevänliga värderingar, så att både män och kvinnor kan vara hemma med sjuka barn utan att straffas med lägre lön och senare lägre pension.

Vab-historik

 • 1974. Sjukpenning för vård av sjukt barn införs.
 • 1980. Antalet dagar utökas till högst 60 dagar per barn och år. Åldersgränsen höjs till 12 år för barn födda 1970 eller senare.
 • 1988. Tillfällig föräldrapenning får betalas ut under högst 90 dagar per barn och år.
 • 1990. Försäkringen byggs ut med ytterligare 30 dagar och omfattar totalt 120 dagar.
 • 1995. Rätten för föräldern att låta någon annan person vårda barnet införs.

Källa: Försäkringskassan.

Så vabbar vi i olika åldrar

 • När barnet är 0: 1,8 dagar
 • När barnet är 1: 3,3 dagar
 • När barnet är 2: 8,0 dagar
 • När barnet är 3: 6,5 dagar
 • När barnet är 4: 5,3 dagar
 • När barnet är 5: 4,9 dagar
 • När barnet är 6: 4,2 dagar
 • När barnet är 7: 3,6 dagar
 • När barnet är 8: 3,3 dagar
 • När barnet är 9: 3,1 dagar
 • När barnet är 10: 2,8 dagar
 • När barnet är 11: 2,4 dagar
 • När barnet är 12: 1,4 dagar

Källa: Försäkringskassan.

Tips

 • Läs på vilka effekterna
  på din karriär och löneutveckling kan bli av frånvaro på arbetsmarknaden i samband med vab och föräldraledighet.
 • Bestäm på förhand att ni ska vabba varannan dag.
 • Finns det andra i er närhet som kan hjälpa till exempel grannar, släktingar eller vänner.
 • Prata ekonomi med varandra så att ni är medvetna om hur era respektive förutsättningar ser ut, t ex i samband med en skilsmässa.                                                                                                                                                                     


För ytterligare information kontakta:
Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar. Tel. 073–094 28 52
Presskontakt. Tel. 08-588 418 50.

 

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden