Länsförsäkringar finansierar nya sjukhusbyggnader i Malmö

Vi fortsätter våra besök hos företag och organisationer vi investerar i för att visa på goda exempel där kundernas pensionspengar gör nytta och bidrar till en hållbar framtid. I juni 2023 besökte representanter för Länsförsäkringar olika platser i Skåne.

Lf besöker region Skåne

Första stoppet ägde rum hos Region Skåne. Regionen ansvarar bland annat för vård, kollektivtrafik, infrastruktur samt miljö- och klimatfrågor i Skåne. Samhällskritisk infrastruktur inom vården var temat för besöket. Många av Sveriges större sjukhus byggdes på 60-70-talet. De behöver byggas om eller ersättas för att garantera hög patientsäkerhet och modern, högteknologisk vård.

- Vi fokuserade på byggnationen av nya sjukhusbyggnader på Malmös sjukhusområde. De nya byggnaderna ger sjukhuset cirka 100 000 kvadratmeter ny vårdyta med bland annat 10 vårdavdelningar och 244 enkelrum, säger Kristofer Dreiman, chef för ansvarsfulla investeringar i Länsförsäkringar Liv.

Utöver vårdbyggnader har också en ny servicebyggnad uppförts med labb, logistik och teknisk infrastruktur under ett tak, inklusive självgående truckar för varutransporter i sjukhusområdets kulvertsystem.

Förutom sjukhuset har Region Skåne via sina gröna obligationer som Länsförsäkringar investerat i bland annat finansierat nya pågatåg, spårvagnar i Lund, bussdepåer för elbussar och vindkraftverk.

Se alla nyheter