1 miljon kronor i extra stöd till föreningslivet i Dalarna

Kundägda Dalarnas Försäkringsbolag stöttar idag över 200 föreningar i vårt län, då vi vet att de spelar en oerhört viktig roll i vårt samhälle, inte minst för barn och unga. Kanske än mer i dessa tider med stigande inflation och oro i omvärlden.

De ökande kostnaderna för el och annat har inte bara påverkat hushållens ekonomi utan även föreningslivets.

- Vi vet att många föreningar nu har eller kommer att få en svår situation ekonomiskt, med kraftigt ökade kostnader. Vi har därför beslutat att detta år skjuta till 1 miljon kronor extra till de föreningar vi samarbetar med, utöver vårt ordinarie stöd om totalt 4,8 miljoner kronor. Detta i förhoppningen att kunna göra lite skillnad för dem den närmaste tiden, säger Jenni Bäck, sponsringsansvarig på Dalarnas Försäkringsbolag.

Brev postades igår måndag till samtliga berörda föreningar med besked om detta stöd, som kommer att utbetalas i dagarna.

- Vi har redan tagit emot en mängd glada tillrop och positiva kommentarer kring vilken betydelse det här extra stödet har för många föreningar, avslutar Jenni.För ytterligare information kontakta gärna:
Carl Larsen, Kommunikationsavdelningen
076-495 06 02
carl.larsen@dalarnas.se
Dalarnas Försäkringsbolag

Se alla nyheter