Flyktingar omfattas av hemförsäkringen

Varje dag anländer tusentals flyktingar till Sverige, en del till oss i Blekinge. Därför öppnar vi på Länsförsäkringar Blekinge upp hemförsäkringen till att även omfatta flyktingar.

Den akuta situationen med människor på flykt från Ukraina har gjort att många svenskar väljer att öppna upp sina hem för att erbjuda dem någonstans att bo. Länsförsäkringar Blekinge har därför beslutat att låta hemförsäkringen även omfatta flyktingar.

- För att underlätta i denna svåra situation har vi valt att låta våra försäkringstagares hemförsäkring även gälla de flyktingar som erbjuds husrum, berättar Jens Listerö, vd på Länsförsäkringar Blekinge.

Det innebär i praktiken att ordinarie försäkring nu även täcker eventuella inneboende. Det är en unik flyktingström där vi inte har sett något liknande sedan andra världskriget och varje dag anländer tusentals flyktingar till Sverige.

- Det känns som en självklarhet att underlätta för dem som tar emot människor på flykt. Särskilt med tanke på färjorna från vårt grannland Polen som varje dag har med sig flyktingar, säger Jens Listerö.

Är du en av dem som erbjuder boende?

För att försäkringen ska omfatta dem som bor hos dig kontaktar du oss och meddelar namn på den eller de som ska ingå.

Skicka informationen som meddelande i inloggat läge i din app eller på lansforsakringar.se eller ring oss på 0454-30 23 00.

Förutsättningar:

  • Möjligheten avser flyktingar som ännu inte är bokförda i Sverige och som får bo kostnadsfritt hos någon av våra hemförsäkringstagare.
  • Om istället ett fritidshus öppnas för flyktingar gäller hemförsäkringen i vår försäkringstagares permanentbostad, precis som för en vanlig familjemedlem.
  • Det här är ett undantag i våra villkor och förlängs nu att gälla till och med 28 februari 2024.

Se alla nyheter