Hur ska man tänka kring pensionen när börsen svajar?

Vid sidan av de mänskliga konsekvenserna som kriget i Ukraina för med sig, påverkar även kriget världsekonomin och vår ekonomi här i Sverige. För de flesta pensionssparare är det bra att sitta stilla i båten. Tänk på att pensionssparande är något långsiktigt och det är svårt att tajma utvecklingen på marknaden.

- Det viktiga är att hålla fast vid sin placeringsstrategi och ha en risknivå i portföljen som känns bekväm – också när börsen sjunker. Hur du ska resonera styrs av din ålder och vilka ekonomiska risker du är beredd att ta, säger vår pensionsekonom Trifa Chireh.

Pensionens olika delar påverkas olika mycket

Allmän pension - påverkas inte mycket

Alla som arbetat i Sverige har tjänat in till allmän pension, som består av inkomstpension och premiepension (PPM).

Inkomstpensionen påverkas normalt inte av börsen utan baseras på den genomsnittliga löneförändringen i Sverige vid årets slut. Premiepensionen, den mindre delen av den allmänna pensionen, placerar du själv. Här kan det vara läge att sprida riskerna i dina fondplaceringar hos pensionsmyndigheten.se.

Om du inte har gjort något aktivt val har du AP7 Såfa fonden och då får du vara beredd på att sparandet svänger lite extra eftersom den har en stark exponering mot aktiemarknaden. Värt att notera är att den anpassas automatiskt efter din ålder. Du som har nära till pension har en mindre del i aktier än de yngre. Därför påverkas du inte lika mycket när börsen svajar.

Tjänstepension – påverkas delvis och beroende på din ålder

Tjänstepensionen utgör för många ca 25–50 procent av den totala pensionen, därför kan dina val och placeringar göra stor skillnad på sikt.

Om du är yngre än 40-50 år

Du som är yngre än 40 till 50 år har oftast en premiebestämd tjänstepension där du själv väljer hur pengarna ska placeras. Den delen som du kan påverka själv påverkas av börsens utveckling och därför kan det vara läge att se över din portfölj och sprida dina risker, till exempel geografiskt eller mellan branscher.

- Ju yngre du är desto mer risk ska du ta. Det lönar sig. Eftersom yngre personer har långt kvar till pension är det sannolikt att eventuella dippar hinner återhämta sig, förklarar Trifa Chireh, pensionsekonom.

En annan vanlig placering av tjänstepensionen är traditionell förvaltning, där risken normalt är lägre och placeringarna görs i olika tillgångsslag. Här kan du ta det lite lugnare eftersom du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning. Utbetalningen kan bli högre men aldrig lägre än garantin.  

Om du är äldre än 40-50 år

Du som är mitt i livet har en tjänstepension som till största del är förmånsbestämd och som inte alls påverkas av börssvängningar. Det betyder att du är garanterad en viss andel av din slutlön den dag du slutar arbeta och väljer att gå i pension.

En mindre del av tjänstepensionen är dock premiebestämd vilket innebär att du kan välja fonder som kan påverkas av börsens svängningar. Även om den utgör en liten del av helheten så är det alltid bra att se över hur det ser ut och sprida dina risker och kanske balansera om.

För dig som närmar dig pension

Om du närmar dig pension är det viktigt att fundera på hur lång utbetalningstid du vill välja eller redan har valt i din tjänstepension. Är utbetalningstiden livslång eller på 20 år betyder det att utbetalningstiden är lång och då kan pensionskapitalet ha tid att återhämta sig trots nedgångar längs vägen. Har du kort utbetalningstid eller har hög risk i ditt sparande och nedgångarna skapar mycket oro, bör du se över din risknivå och minska andelen aktiefonder. En förenklad regel säger att du ska ha lika hög ränteandel som din ålder. Är du 60 år ska du ha 40 procent aktier och 60 procent räntor.

För dig som är pensionär

Du som redan är pensionär kommer inte se så stora effekter på den totala pensionen. Tänk på att utbetalningarnas storlek i tjänstepensionen normalt bestäms en gång per år. För dig som redan gått i pension kan kortsiktig börsturbulens faktiskt gå ganska obemärkt förbi. Beroende på hur stor del av just din pension som är placerad i fonder kan risken förstås öka och bli en skakigare resa för utbetalningarna. Sänk inte placeringsrisken för mycket. Pensionen ska räcka resten av livet och behöver fortsätta växa även under utbetalningstiden. 

Läs mer om tjänstepension

Privat pension – påverkas om kapitalet är placerat på börsen

De allra flesta har sitt eget pensionssparande placerat på börsen och därför påverkas det såklart om börsen svänger. Du som har många år kvar till pensionen kan månadsspara och fortsätta spara långsiktigt även under börsnedgång för att bygga upp ett kapital och jämna ut svängningarna över tid. Börjar du närma dig pensionen eller redan har gått i pension kan det vara bra att se över risknivån kopplat till din sparhorisont.

Se alla nyheter