Skrothämtning - vi värnar om vår miljö

Tillsammans med ReAgro erbjuder vi dig som lantbrukskund att lämna skrot och farligt avfall.

Tillsammans med ReAgro erbjuder vi dig som lantbrukskund att lämna skrot och farligt avfall. På ReAgros hemsida http://www.reagro.se/lf/stockholm/ anmäler du enkelt hämtning och läser mer om erbjudandet. Anmälan är öppen fram till 31 mars 2023.

Se alla nyheter