Hållbarhetsarbete inom Länsförsäkringar Liv

Vårt hållbarhetsarbete

Vi ska ge ett ökat värde till våra kunder och vår omvärld och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Vårt arbete med kundernas trygghet sträcker sig mer än 200 år tillbaka i tiden, vilket innebär att hållbarhet inte är en strategi utan en naturlig del av verksamheten.

Länsförsäkringar Liv är länsförsäkringsgruppens livförsäkringsbolag för traditionell förvaltning.

Läs om Länförsäkringar ABs hållbarhetsarbete

Ansvarsfulla investeringar

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är ansvarsfulla investeringar. Vi har därför skrivit under FNs principer för ansvarfulla investeringar (PRI).

Vår värdegrund bygger på samma värdegrund som svenska staten ger uttryck för genom de internationella konventioner som Sverige har undertecknat inom miljö, mänskliga rättigheter, barnarbete, arbetsrätt, korruption och kontroversiella vapen. Vi genomlyser alla våra investeringar och använder dialog för att påverka bolag som bryter mot internationellt accepterade konventioner och riktlinjer.

Länsförsäkringar Liv tar ansvar i vårt val av placeringar och uppföljning av externa förvaltare. Förvaltarnas processer och arbete kring hållbarhetsfrågor i investeringar utvärderas och följs löpande upp.

Mer information om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar