Ägarstyrningsrapporter

Ägarstyrningsarbetet bygger på Länsförsäkringar ABs policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning. I våra ägarstyrningsrapporter beskrivs hur vi bedriver vårt ägarstyrningsarbete och vilka aktiviteter som genomförts år för år.

Ägarstyrningsrapporter