Skadeanmälan Säljaransvarsförsäkring

Har du upptäckt ett dolt fel i ditt hus? Om säljaren har tecknat en säljaransvarsförsäkring för så kallade dolda fel, anmäler du det dolda felet här i formuläret.

Om du vill anmäla flera skador på ditt hus går det bra att göra det i en och samma skadeanmälan, du behöver alltså inte göra flera skadeanmälningar om du vill anmäla flera skador.

Här fyller du i dina uppgifter

Vi vill ta hand om ditt ärende så snabbt som möjligt. Ju fler detaljer vi har om din skada, desto snabbare får du svar av oss. Därför är det viktigt att du fyller i alla fält.

Vem anmäler skadan?

Uppgifter om säljare

Uppgifter om säljaren framgår av köpekontraktet.

Uppgifter om säljare 2

Uppgifter om köpare

Uppgifter om köparen framgår av köpekontraktet.

Uppgifter om köpare 2

Uppgifter om skadan

Fastighetsbeteckningen framgår av köpekontraktet. Ex. Västervik Vattenkannan 1:45

Ersättningsanspråk

Fyll endast i siffror utan mellanslag eller punkter
Sammanfattning
Vem anmäler skadan?
Vem anmäler skadan?
Vem anmäler skadan?
När tillträddes fastigheten?
När tillträddes fastigheten?
Uppgifter om säljare
Namn på säljare
Namn på säljare
Personnummer
Personnummer
E-post
E-post
Finns det en till säljare?
Finns det en till säljare?
Namn på säljare 2
Namn på säljare 2
Personnummer
Personnummer
E-post
E-post
Uppgifter om köpare
Namn på köpare
Namn på köpare
Personnummer
Personnummer
E-post
E-post
Finns det en till köpare?
Finns det en till köpare?
Namn på köpare 2
Namn på köpare 2
Personnummer
Personnummer
E-post
E-post
Uppgifter om skadan
När upptäcktes skadan?
När upptäcktes skadan?
Fastighetsbeteckning
Fastighetsbeteckning
Adress
Adress
Postnummer
Postnummer
Ort
Ort
Beskriv hur skadan upptäcktes
Beskriv hur skadan upptäcktes
Beskriv skadehändelsen utförligt
Beskriv skadehändelsen utförligt

Godkänn dina uppgifter