Har cykeln blivit stulen eller skadad?

Har något hänt med cykeln eller kanske din Hövding-hjälm? Här kan du läsa om vad för ersättning du kan få från din hemförsäkring.

Kvinnlig cyklist i stadstrafik.

Anmäl cykelstöld eller skada

Du kan enkelt anmäla cykelstölden eller skadan på vår webbplats, i Mina sidor eller appen. Det går också bra att ringa till oss.

Till skadeanmälan

Tips för en snabbare skadeanmälan

 1. Anmäl till polisen

  Du ska först göra en polisanmälan. När du gör din skadeanmälan behöver du uppge diarienummer på din polisanmälan.

 2. Uppgifter om cykelmodell och nypris

  Ta reda på vad en likvärdig cykel kostar idag. Har du blivit av med tillbehör som cykelkorg eller hjälm, räkna med dem i priset.

 3. Ta fram kvitton och garantibevis

  Ta med kvitton och garantibevis på cykeln och tillbehör du blivit av med. Du kan enkelt bifoga dem i din skadeanmälan.

 4. Ta fram ditt kontonummer

  Fyll i ditt kontonummer direkt för att snabbare få ersättning om din skada är ersättningsbar på försäkringen.

Så räknar vi ut din ersättning

Om din skada är ersättningsbar via cykelförsäkringen i din hemförsäkring kommer vi räkna ut din ersättning.

 1. När vi har fått din anmälan om att din cykel är stulen utreder vi först om du har rätt till ersättning.

 2. Vi kontrollerar att dagens nypris stämmer.

 3. Vi tittar också på åldern på din cykel och gör avdrag för den. Åldersavdraget blir högre ju äldre cykeln är. Vi får då fram marknadsvärdet.

 4. Till sist gör vi avdrag för självrisken som du har i din försäkring.

 5. Nu har vi fått fram vilken ersättning som vi betalar ut till dig. Maxersättningen är 100 000 kronor.

Självrisk för cykel

Självrisken för cykelstöld är 25 procent av dagens nypris, som lägst grundsjälvrisken, om cykeln är under sex månader gammal. Om en cykel till exempel kostar 6000 kronor som ny och vi ska ersätta dagens nypris så blir självrisken 1500 kronor. Har du en högre grundsjälvrisk så är det den du betalar. Se vad som gäller i ditt villkor eller försäkringsbrev.

Om du har självriskförsäkring

Har du tecknat en separat självriskförsäkring på din cykel när du köpte den så ska du vända dig till det försäkringsbolag som har hand om självrisken.

Åldersavdrag

Vi ersätter marknadsvärdet på cykeln. Det innebär att vi gör avdrag för cykelns ålder enligt en tabell. Cykeln måste vara sex månader eller yngre vid skadetillfället för att du ska få full ersättning.

Ersättning i procent av nypriset på skadedagen

Föremål
0-6 mån
6 mån-1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-6 år
6 år och mer
Cyklar
100
95
85
70
55
40
30
20

Hur gäller försäkringen för Hövding och övriga cykelhjälmar?

Hövding är ett huvudskydd för cyklister som bärs runt halsen i form av en krage. Kragen innehåller en krockkudde som blåses upp och skyddar huvudet vid en eventuell olycka.

Skadas din Hövding/cykelhjälm i en trafikolycka med cykeln anmäler du det tillsammans med cykelolyckan. Har du råkat tappa din Hövding så den utlöses kan du få ersättning från din allriskförsäkring, som är en tilläggsförsäkring.

Blir din Hövding/cykelhjälm stulen eller skadad så finns ett skydd för det i din hemförsäkring. Det du står för själv är grundsjälvrisken (åldersavdrag görs från år två). I ditt försäkringsbrev hittar du vad som gäller i just din försäkring.

Elcyklar

Har du en elcykel kan det vara svårt att veta om den räknas som en cykel eller moped. Det beror på maxeffekten och maxhastigheten på din cykel.

För att det ska räknas som en cykel ska ditt elfordon ha en maxeffekt på 250 watt som bara kan förstärka trampningen upp till 25 km/h.

Läs mer om cykel med elassistans hos Transportstyrelsen