Råkat ut för brandskada i hemmet?

Drabbas du av en större brandskada som innebär att du inte kan bo kvar ska du kontakta oss omgående på telefon. Råkar du ut för en mindre brandskada finns det några råd som kan vara bra att följa.

Brand, foto.

Anmäl brandskada

Du anmäler en mindre brandskada enklast på vår webbplats, i Mina sidor eller appen. Är skadan stor är det bättre att du kontaktar oss på telefon.

Till skadeanmälan

Bra att tänka på 

  • Stäng dörrar till oskadade utrymmen. Vädra ut rök och röklukt.
  • Dokumentera skadan genom att fotografera brandplatsen och sotiga rum.
  • Du kan rengöra hårda blanka ytor. Mjuka och porösa ytor bör rengöras av ett saneringsföretag.
  • Diska sot- och rökskadade husgeråd.
  • Anlita en elektriker vid skador på fast monterad elinstallation eller utrustning.
  • Om branden omfattat plastmaterial bör du anlita ett saneringsföretag för rengöring av elektronik och annan känslig egendom som kommit i kontakt med röken.

Så här går det till

Du har säkert en del funderingar om vad som händer efter du råkat ut för en brandskada. Här kan du läsa om de olika stegen från det att du anmäler skadan.

När du anmäler skadan till oss får du kontakt med en personlig handläggare som kommer att vara din kontaktperson genom hela processen. 

Vi behöver få veta vad som har hänt. Exempel på frågor vi kommer att ställa är:

  • När inträffade händelsen?
  • Hur stor är omfattningen?
  • Har man vidtagit några åtgärder?
  • Har brandkåren varit där?

Vi hjälper dig att boka en besiktning. Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt så ska du kontakta din hyresvärd eller förening.

I en bostadsrättsförening eller hyresrätt ansvarar föreningen eller fastighetsägaren normalt för hela åtgärden gällande skador på byggnaden, medan vi ansvarar för hantering av lösöre och vid behov ersättningsboende och magasinering.

När skadan är besiktigad får vi en besiktningsrapport skickad till oss. Bor du i en bostadsrättsförening skickas rapporten till föreningen och du får begära ut handlingen från dem. Vi gör en bedömning av vad försäkringen kan hjälpa till med och meddelar dig via mejl, post eller telefon.

 

När din försäkring täcker skadan kommer en entreprenör och/eller saneringsfirma att kontakta dig för att avgöra hur skadan ska åtgärdas och ta fram ett kostnadsförslag.

Du som kund är alltid beställare av arbete och material.

Om datorer, möbler eller kläder, det vill säga lösöret, blivit skadat måste detta specificeras separat. Tid för sanering och återställning efter brand beror på skadans omfattning.

När vi fått kostnadsförslag från entreprenören tittar vi på om det verkar rimligt för åtgärderna. Sen räknar vi ut hur mycket du kommer att få i ersättning efter värdering och avdrag för självrisk.

Du kan välja att få skadan åtgärdad av entreprenören vi rekommenderar som kan fakturera dig för åldersavdrag och självrisk. Om du själv vill anlita en entreprenör ersätter vi dig enligt det kostnadsförslag som tagits fram.

Ersättningen kan betalas ut direkt till ditt kontonummer om du kan identifiera dig med mobilt BankID. I annat fall skickas ett papper hem till dig där du fyller i de uppgifter vi behöver för att du ska få din ersättning.

Om du inte är enig med oss om vårt beslut kan du alltid kontakta oss.

Hur gäller hemförsäkringen?

Hemförsäkringen ersätter skador på dina saker och kan hjälpa till med kostnader om du inte kan bo kvar i din bostad efter branden.

Villahem- eller fritidshusförsäkringen kan också ersätta skador på byggnaden som uppstått genom brand.

Din bostadsrättsförsäkring och föreningens fastighetsförsäkring omfattar skador på själva lägenheten. Hemförsäkringen omfattar skador på dina saker och kostnader som du drabbas av om det inte går att bo kvar under reparationen.

Försäkringen ersätter dina saker som skadats och kostnader för annat boende om det inte går att bo kvar tills skadan är reparerad. Skador på själva lägenheten ska anmälas till fastighetsägaren.

Att tänka på!

ROT-avdraget kan normalt inte utnyttjas vid en försäkringsskada. Kontakta Skatteverket för mer information.

Andra skador i hemmet eller på dina saker