Test av tätskikt

Vi har tagit reda på vilka tätskikt som håller tätt

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har egna priser och villkor.

Vi har testat tätskikt

Skador för miljarder

Under många år har vi i Sverige lagt ner både tid och pengar på att förebygga skador i våtutrymmen. Trots det är vattenskador fortfarande den vanligaste skadan i bostäder. Alla dessa skador beräknas kosta samhället mellan 6 och 10 miljarder kronor – varje år.

Att reparera en vattenskada i ett våtutrymme är inte bara kostsamt och tidsödande utan påverkar också arbets- och boendemiljön. Detta leder till onödig användning av resurser som i sin tur har en negativ klimatpåverkan.

Utan den förebyggande information som bland annat vi i försäkringsbranschen arbetar med, hade skadorna med största sannolikhet varit ännu fler och ännu mer omfattande. Med de här tätskiktstesterna hoppas vi kunna påverka branschen till att ta fram bättre och säkrare tätskiktsystem som gynnar både konsumenten, entreprenören och klimatet.

Vi vill poängtera att försäkringen gäller för alla tätskikt oavsett resultatet i testet, om de är rätt monterade.

Film om testet


12 av 20 tätskikt läcker fortfarande

Resultatet bättre men inte bra

2014 klarade 3 av 20 tätskiktsystem testerna. I år klarade 8 av de 20 undersökta tätskiktssystem funktionsprovningen. Hos ett av systemen var läckaget så omfattande att man kan tala om en totalskada.

12 av systemen läckte i årets funktionsprovning hos SP. 8 av dem upptäcktes först efter att tätskikten hade demonterats från provlådan. Hade endast utsidan av provlådan inspekterats så hade de läckagen inte upptäckts. De här tätskikten testas ofta på provningsinstitut i Europa, där det är vanligt att man inte demonterar tätskiktet från provlådan. Det resulterar i att man missar många läckage.

Att ha en provningsmetod där man inte demonterar provlådan och inte lyfter bort tätskiktet för att se om det uppstått läckage är ett allvarligt problem. Dessa provningar i Europa ligger fortfarande till grund för branschgodkännanden i Sverige och CE- märkning.

Ett positivt resultat i år är att flera tillverkare förbättrat och utvecklat sina monteringsanvisningar sen testerna från 2014.

De åtta tätskiktsystemen som klarade testet 2016
Företag/leverantör Tätskiktssystemen
Ardex AB Ardex Tricomsystem med Ardex 7+8
BASF AB/PCI Sverige PCI VG2014
Bostik AB Bostiks tätskiktsystem Wet room foil system
(VT vF & VT gF)
Byggmax Byggmax foliesystem för våtrum
CC-Höganäs Byggkeramik AB CC Höganäs Foliesystem V12-3 och G12-3
Kerakoll Spa Kerakoll foliebaserade konstruktion Kerablock TEX 750
Kiilto AB Kiilto KeraSafe Folie System
Mira Byggeprodukter A/S Mira Tätskiktsystem SE1

De tjugo tätskikten vi låtit testa 2016
Företag/Leverantör Tätskisktsystem
Byggmax Byggmax foliesystem för våtrum
Ardex AB Ardex Tricomsystem med Ardex 7+8
Forbo Flooring AB Golv: Forbo Aqualon. Vägg: Forbo Onyx
LIP Sverige AB LIP Folie system 25
Sika Sverige AB System Schönox Folie 1
Sopro Sopro AEB 640 Tätskiktsystem
Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB Weber Tec Foliesystem
Alfix A/S Alfix våtrumsmatta monterad i Alfix 2K Tätningsmassa
Biltema Biltemas foliesystem
Centro Kakel och Klinker AB Centros TM# F-System (tätskiktsfolie)
Bauhaus & Co KB Probau Tätskiktsystem SE1
BASF AB/PCI Sverige PCI VG2014
Mira Byggeprodukter A/S Mira Tätskiktsystem SE1
Tarkett AB Tarkett Tarkodry Floor och Tarkodry Wall
Kerakoll Spa Kerakoll foliebaserade konstruktion Kerablock TEX 750
CC-Höganäs Byggkeramik AB CC Höganäs Foliesystem V12-3 och G12-3
Mapei AB Mapei Mapeguard WP90 foliesystem
Norgips Svenska AB Knauf våtrumssystem folie
Bostik AB Bostiks tätskiktsystem Wet room foil system
(VT vF & VT gF)
Kiilto AB Kiilto KeraSafe Folie System


Om testet

Varför testar vi tätskikt?

År 2014 lät vi SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut testa ett antal tätskikt, även kallade foliesystem, som används i våtutrymmen. Resultatet avslöjade brister hos 17 av de 20 testade tätskikten. Samtliga tätskikt var branschgodkända vid tillfället för testet.

Nu, två år senare, gjorde vi om testet. Utöver 18 stycken tätskikt testade vi också två PVC-mattor som används som tätskikt bakom kakel och klinker.

Även den här gången är syftet att se vilka tätskiktssystem som klarar påfrestningarna under 30 år, vilket är normal livslängd för ett badrum. Vi ville också ta reda på om tillverkarna har åtgärdat de eventuella brister som deras tätskiktssystem hade vid det förra testet. Dessutom vill vi se om de utvecklat metoden för själva monteringen.

Finansiering av testet sker genom Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond.

20 testade tätskikt

Vi bjöd in ett antal utvalda tillverkare att kostnadsfritt få delta i testet av deras produkter. Urvalet gjordes för att testa de vanligaste tätskikten som finns på marknaden och alla större tillverkare är med i projektet. Alla tillverkare var positiva till att delta och försåg oss med de produkter som behövdes. De bjöds även in att närvara vid montering och demontering av deras tätskikt.

Vi testade två olika tätskiktstyper:

  1. Tätskiktsfolie (18 st testade). Foliesystemen fungerar som tätskikt under keramik- och natursten i våtrum.
  2. PVC-matta (2 st testade). De två mattor vi testade är utvecklade för att vara tätskikt under keramik- och natursten i våtrum.

Så gick monteringen till

Monteringen av foliesystemen har gjorts av personal på SP med många års erfarenhet av den här typen av kontroller. De båda tätskiktssystemen av PVC-mattor har monterats av auktoriserad golventreprenör.

Alla tillverkare har varit inbjuda att delta vid monteringen och de 16 som gjorde det har också godkänt den. Fyra tillverkare valde att inte vara med vid montering eller demontering.

Handfat med rinnande vatten


Så gick testet till

Funktionsprovningen ska motsvara 30 års användande i ett våtrum. Alla installationer som golvbrunnar och avloppsrör är anpassade efter svenska byggnormer. Testet görs i en ”provlåda” som på insidan förses med det tätskikt som ska undersökas och utsätts sen för olika belastningar som till exempel: 

  • Tätskiktet på golvet i provlådan ställs under vatten under 24 timmar vid två tillfällen.
  • En sandsäck på 30 kg släpps tre gånger på fem olika punkter.
  • Brunnar, rörgenomföringar och hörn utsätts för omväxlande 60 grader varmt och 10 grader kallt vatten.
  • Testet avslutas med att golvet utsätts för 10 centimeters vattentryck i sju dygn.

Rapporter

Rapporter

Här har vi samlat våra två rapporter om tätskikt